Sedma vazmena nedjelja (B)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Kršćanska zajednica od samog početka osim iskustva Božje ljubavi nosi i iskustvo grijeha u samoj sebi. U njoj ima ljudi ne samo nesavršenih nego i nevjernih, ne samo slabića nego i izdajnika. S tim treba računati, rane liječiti, gubitke nadoknađivati, posljedice sablazni ispravljati. I ne posustati do kraja povijesti. Već je prvim kršćanima jasno, kako svjedoči apostol Ivan, da nevidljivi Bog postaje među nama vidljiv po ljubavi kojom se uzajamno ljubimo. Ta je ljubav znak da je u nama njegov Duh, da živimo Božjim životom. To življenje i iskazivanje ljubavi moglo bi se nazvati kršćanskom autentičnošću.

To je njihovo pravo djelovanje. No isto je tako jednako važno i ispravno vjerovanje. Crkva se prepoznaje po svom ispravnom vjerovanju u Riječ Božju zapisanu i predanu kroz Sveto Pismo. Apostol spominje samo osnovnu istinu da je Isus Krist Sin Božji, da je Spasitelj svijeta. Iz te osnovne istine Crkva će razviti cijeli svoj nauk. (Juda je, međutim, bio zanijekao upravo to; nije prihvatio spasenje kako ga Krist ostvaruje, kroz žrtvu, nego je tražio izlaz u drugačijim taktikama pomoću novca i vlasti. To je pak izričito odbijanje Božje ljubavi kako je Bog nudi. Ta ljubav iziskuje potpuno povjerenje i predanje u volju Božju makar puno puta ne možemo sve razumjeti i spoznati. Ali to je bit vjere i povjerenja.)