Spomen-medalja povodom završetka zasjedanja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije

Povodom završetka zasjedanja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije izrađena je spomen-medalja koju je na kraju završnoga sinodskog zasjedanja, 9. veljače 2018., zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić uručio svim članovima Sinode, volonterima, djelatnicima Tajništva Sinode, Zagrebačkom bogoslovskom oktetu te Pontifikalnoj asistenciji Zagrebačke katedrale.

Medalja je rad akademskoga kipara, poznatoga hrvatskog medaljera Damira Mataušića, izrađena prema idejnom prijedlogu pomoćnoga zagrebačkog biskupa mons. Ivana Šaška.

Spomen-medalja na jednoj strani odražava spomen na slavlje Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, a na drugoj strani spomen na 20. obljetnicu nadbiskupske službe kardinala Josipa Bozanića u Zagrebu.

U središtu strane koja se odnosi na Sinodu nalaze se križ, te slova ‘alfa’ i ‘omega’, to jest sastavnice iz biskupskoga grba bl. Alojzija Stepinca koji se koristi i kao grb Zagrebačke nadbiskupije. Ponad križa je upisan datum početka zasjedanja Sinode: 8. prosinca 2016., a ispod križa je datum završetka zasjedanja Sinode: 10. veljače 2018.

Ti elementi su smješteni u četverolisnu rozetu kakva se nalazi u srednjem dijelu rozete na pročelju Zagrebačke katedrale. U gornjem je dijelu natpis: Synodus secunda Ecclesiae Zagrebiensis – Druga sinoda Crkve zagrebačke. U donjem dijelu nutarnjeg oboda nalazi se na latinskom jeziku tekst gesla Sinode preuzet iz Poslanice sv. Pavla Rimljanima: Nos in novitate vitae ambulemus (Hodimo u novosti života) (Rim 6, 4).

Na vanjskom obodu istaknute su četiri riječi koje obuhvaćaju četiri tematska područja o kojima se raspravljalo na Sinodi, a u odnosu na Zagrebačku Crkvu. Te su četiri cjeline na medalji istaknute četirima riječima, kao sažetcima: vocatio, evangelizatio, celebratio, communicatio – poziv, evangelizacija, slavlje, komunikacija.

Na drugoj strani medalje naznačen je spomen na 20. obljetnicu služenja kardinala Josipa Bozanića kao zagrebačkoga nadbiskupa. Prikaz koristi sastavnice iz njegova grba: lik goluba kao simbola Duha Svetoga i osmokraku zvijezdu koja upućuje na plodonosno djelovanje Duha uz naglašeni marijanski vidik koji je neodvojiv od Krista i Duha.

U donjem dijelu ispisane su rimskim brojevima godina preuzimanja službe zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića (1997.) te godina kad je obilježena 20. obljetnica njegove nadpastirske službe (2017.).

Predstavljajući medalju članovima Sinode mons. Šaško je istaknuo: »Zagrebačka nadbiskupija dobila je predivnu medalju Sinode, a ona će biti sjajna i lijepa onoliko koliko ćemo mi vjernici biti plemenito srce oblikovano Kristovom ljubavlju, kovano snagom Duha i nošeno korakom vječnosti«.
 

Tajništvo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije