Trideset i prva nedjelja kroz godinu (C)

Čitanje svetog Evanđelja Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nad carinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Obraćenje

Evanđelist Luka zapisao je primjer jednog istinskog obraćenja. Mnogi su ljudi ostavljali dosadašnji način života i krenuli za Isusom. No mnogi su od njih brzo odustajali čim bi Isus postavio neke ozbiljnije zahtjeve za promjenom načina života i potrebi istinskog prihvaćanja Evanđelja.

Zakej je svijetli primjer istinskog doživljavanja i prihvaćanja povjerenja u Isusa. Zbog posla kojim se bavio bio je omražen i ozloglašen u narodu. Služio je okupatorima, Rimljanima, za njih je ubirao novce ali je i sebi osigurao bogat imetak i položaj. Zbog svoje zauzetosti primio je nagradu i promaknuće u nadcarinika.

Sve su to bili razlozi za mržnju i prezir njegovih sugrađana. Ali tada je čuo za Isusa i u njemu se nešto prelomilo. Dobio je žarku želju da ga vidi i čuje. Nije se želio priključiti mnoštvu koje ga je slijedilo nego se potajno popeo na smokvu jer je bio malen rastom i prilično neugledne vanjštine. Htio je izbjeći prezir i pogrde pravednika koji su išli za Isusom.

No Isusu nije promaklo ništa. Opazio ga je među granjem ali je opazio i u njegovu srcu želju da mijenja svoj život. Zato ga pred svima poziva. Zakeja su prošli trnci od tog poziva ali nije pobjegao glavom bez obzira nego vodi Isusa u svoj dom. Da izbjegne zgražanje ‘pravednika’ nad Isusovim pozivom on se javno ispovijeda.

Prvo želi ispraviti sve nepravde koje je činio prema drugima i to veoma velikodušno, vrača četverostruko, polovicu imanja, koje nije bilo malo, dijeli siromasima. Isus pred svima pohvaljuje njegovu gestu kojom pokazuje da misli veoma ozbiljno. Obratiti se znači odbaciti grešnu prošlost i potpuno se posvetiti volji Božjoj, dopustiti da on upravlja našim životom u odnosu prema Bogu i ljudima. Zakej je u tome uspio jer je povjerovao Isusu. A što je s mojim obraćenjem?