Župna statistika za 2021. godinu

  • U našoj župi trenutačno su 1583 prijavljena domaćinstva sa otprilike 4800 župljana, a na području župe prema popisima stanovništva trebalo bi živjeti 6700 ljudi u otprilike 2200 obitelji.
  • KRIZMANIKA je u 2021. godini bilo 75, a u 2020. 46. Za 2022. godinu priprema se njih 79.
  • PRVOPRIČESNIKA je u 2021. godini bilo 61, a u 2020. 91. Za 2021. godinu priprema ih se 61.
  • U 2021. godini  VJENČANO je 18 parova, 2020. godine 12.
  • KRŠTENIH je u 2021. godini 53, 28 djevojčica i 25 dječaka, od toga osmero djece starije od godinu dana te jedna odrasla osoba. Od 53. djece roditelji sedmero djece nisu crkveno vjenčani, već samo civilno, a roditelji šestero djece žive nevjenčano. Sedmero krštenih su iz druge župe. U 2020. godini krštenih je 49, znači u 2021. je 4 više krštenih.
  • UMRLIH je 2021. godine 100 osoba, od toga 56 žena i 44 muškaraca. Od 100 umrlih njih 76 bez, a 24 sa sakramentima. U 2020. godini umrlo je 97 osoba. Četvero umrlih upisanih u naše matice nisu iz naše župe. Prevelik je broj onih koji nisu ispovjeđeni barem godinu dana pred smrt.
  • Svake godine suočavamo se sa manje rođenih nego umrlih. Po statistici vidimo da je minus u 2021. godini 47, a ako gledamo da su neka djeca krštena starija od godine dana i da neka nisu iz naše župe, onda nam je minus 2021. godine 62, dok je 2020. bio 48.
  • U našoj župi u protekloj godini sakramente bolesničkog pomazanja i pričesti primilo je oko 130 ljudi.
  • U 2021. godini uočljiv je, i nažalost zbog situacije razumljiv, manji broj dolazaka na svetu misu, više od dvije trećine manje. Po mojim procjenama nedjeljnim misama prisustvuje do 300 ljudi, blagdanima nešto više, a ljeti manje. Broj pričesti koji je podijeljen kroz 2021. je oko 10 000. Prosjek pričesti nedjeljom je 120, a radnim danom 10. Radnim danom na misama je oko 15, a na klanjanju oko 20 ljudi. Zornicama je prisustvovalo u prosjeku 70 ljudi. Prosjek pričesti na zornicama je do 50.