Trideset i prva nedjelja kroz godinu (B)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.« Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.« Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga. Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: NISI DALEKO OD KRALJEVSTVA BOŽJEGA

Zar samo dvije Zapovijedi, Isuse? Pa to je veoma lako. Od onih pet stotina što ih propisa Mojsije ti tražiš samo dvije. Da, dvije, ali u njima su sadržane sve ostale. Tvoja je glavna naredba LJUBAV! Bez ljubavi život se pretvara u životarenje, ljudski odnosi u razmirice, vladanje u porobljavanje i ratovanje, tolerancija u prezir i odbacivanje. Bez ljubavi u svijetu nastaje kaos.

Ljubav prema Bogu podrazumijeva: prihvaćanje Boga kao Stvoritelja i začetnika života, kao dobrog Oca koji voli svako biće a posebno čovjeka. Podrazumijeva također i dopuštanje da se vrši Božja volja u tom životnom procesu a ne naša htijenja. Ljubiti Boga znači: vjerovati da on postoji i da od njega dolazi svako dobro. Ljubav podrazumijeva i potpuno predanje, prihvaćanje i djelovanje u skladu s Božjim planovima. U tom slučaju neću Boga vrijeđati, pogrđivati, zanemarivati i odbacivati.

Ljubav prema bližnjemu naglašava prvo da je svaki čovjek moj bližnji, osobito ako treba moju pomoć. Svaki je čovjek stvoren na Božju sliku i ima pravo na normalan život od začeća do prirodne smrti, pa ako ja Boga prihvaćam kao Oca onda su ljudi moja braća i sestre. Ljubav prema bližnjemu odbacuje: mržnju, ponižavanje, zlostavljanje, iskorištavanje, ugrožavanje života, a zahtijeva poštivanje tuđe slobode i prava na rad i život dostojan čovjeka. Ljubav prema čovjeku ne poznaje egoizam, sebičnost, oholost, škrtost, bludnost, neumjerenost bilo koje vrste.

Doista Isuse, u pravu si! Postoje samo dvije Zapovijedi u kojima je sve rečeno i onaj tko ih prihvati, razumije i po njima živi, nije daleko od Kraljevstva Božjega.