Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Dan: 13. ožujka 2020.

Treća korizmena nedjelja

0

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Dođe Isus u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zde­nac Jakovljev. Isus je umoran od puta ­sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura. ­Dođe ­neka žena Samarijanka zahvatiti vode. ­Kaže joj Isus: »Daj mi piti!« Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Sa­marijanka: »Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?« Jer Židovi se ne druže sa Sama­rijancima. Isus joj odgovori: »Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ’Daj mi…

Čitanje sv. Pisma u korizmeno vrijeme

0

Na prijedlog naših župljana, te na poticaj inicijatora čitanja Sv. Pisma, Molitelja žive krunice iz župe sv. Ane Lobor, odlučeno je podržati hvalevrijednu inicijativu u našoj župi. Inače čitanje sv. Pisma u ovo vrijeme započelo je na Pepelnicu, a zaključiti će se s nedjeljom Cvjetnicom.   Povod za čitanjem Biblije je Korizma, milosno vrijeme koje treba oplemeniti. Potrebno je probuditi vjeru na put obraćenja, a ima li boljeg načina nego dopustiti da riječi Božje glasno odjeknu među nama i donesu plodove milosti.  Korizma je vrijeme odricanja i djela ljubavi, stoga su vjernici mogli iskoristiti ovo milosno vrijeme i vrijeme čitanja…