Sv. Ivan Krstitelj

Kapelica Sv. Ivana Krstitelja nalazi se u središtu naselja Repovec. Sv. Ivan Krstitelj je umro oko 30. godine. Bio je prorok, sin Zaharije i Elizabete, rođakinje BDM. Ivan se povukao vrlo mlad u pustinju, sve do svojeg javnog nastupa, kad je već bio u zrelim godinama. Pojavio se na rijeci Jordanu, provodeći pokornički život i propovijedajući snažno i hrabro skori Mesijin dolazak. Isus ga zamoli da ga krsti, a Ivan predstavi Isusa Židovima kao „Jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta“. Ivan je tadašnjeg vladara Heroda Antipu i njegovu ženu Herodijadu javno opomenuo radi nemoralnog života.

Sveti Ivan Krstitelj - Repovec

To je bio razlog da ga je Herodijada dala smaknuti odsijecanjem glave. Kako je živio u pustinji hranio se bijedno, a za odjeću koristio je ovčju kožu. Sv. Ivan Krstitelj slavi se 24. lipnja. Mještani naselja Repovec svim snagama i žarom započeli su 1990. godine graditi kapelicu. Svesrdnu pomoć pružio im je vlč. Ivan Vnučec, tadašnji župnik koji je inače mnogo učinio u gradnji novih i u obnavljanju postojećih sakralnih objekata.

Dokumenti dokazuju da je pokojni Dragutin Tuđa dao veliki doprinos u gradnji objekta, od projektiranja do izvođenja radova. Prvo euharistijsko slavlje, odnosno prva sveta misa i blagoslov Kapelice obavljeno je 23. lipnja 1991.g. Euharistijsko slavlje Sv. Ivana Krstitelja slavi se u nedjelju prije 14 lipnja. Na čelnoj strani objekta je slika Sv. Ivana Krstitelja, rad domaćeg autora g. Aleksandra Šandora Pavišića.