Pastoralno vijeće

Cilj utemeljenja pastoralnog vijeća je da se većim angažiranjem vjernika laika popuni nepopunjenost pastoralnog prostora te isto tako prihvatiti novo vrijeme u kojem pastoralni djelatnik ne čeka skrštenih ruku čovjeka u crkvi već ide za čovjekom izvan crkvenog prostora. Vođen tim načelom pastoralno-socijalni odbor vodi brigu o socijalno ugroženim umirovljenicima, o starijim osobama i nemoćnima kao i o drugim članovima župe poput samohranih majki, i samohranih očeva unutar župnih zajednica. Pružanje pomoći ovaj odbor ostvaruje preko savjetovanja, posredovanja, integriranja u župnu zajednicu, potom ostvaruje i financijskom potporom kao i drugim načinima a sve u cilju pomoći nepotpunim obiteljima kojima treba pomagati. Veoma je važno da se ostvari cilj tj. zbrine onaj koji treba pomoć. Cilj je Crkve da se u pružanje pomoći uključi što više vjernika laika kao i da se ostvaruje humanizam na djelu i u najmanjem dijelu župe, bilo da se članovi vjerske zajednice uključe profesionalno bilo poluprofesionalno, volonterski ili s honorarom. S tog stanovišta, svi smo mi potencijalni članovi pastoralno-socijalnog odbora, a stvarni smo članovi onda kada pomognemo onome tko je, zaista, u nevolji. Pastoralno vijeće u našoj župi od 2005 do 2010 godine sastojao se od  24-o članova, a to su abecednim redom: Zvonko Belošević; Višnja Borovčak; Davorka Cakol; Danijel Cvetko; Stjepan dr. Čefko; Franjo Dobričević; Darko Fiket; Ivan Huić; Stjepan Huić; Nada Jakopec; Marija Jandrok; Štefica Jelenčić; Stjepan Krajačić; Đurđa Kršić; Stjepan Kušan; Ivan Miškulin; Ivan Paić; Željko Papišta; Mirko Repovečki; Josip Sente; Stjepan Šimec; Ana Šivalec; Rudolf Tuđa i Jure Vrdoljak. Pošto je starom pastoralnom vijeću istekao mandat održali su se novi izbori. Na održanim izborima od 03. listopada 2010. godine dobili su slijedeći kandidati uz napomenu da se pristupilo odabiru vijećnika iz svakog zaseoka naše župe: Zvonko Belošević, Višnja Borovčak, Zlatica Čefko,  Franjo Dobričević, Darko Fiket, Stjepan Huić, Stjepan Krajačić, Stjepan Kušan, Ivan Miškulin, Zdravko Novoselec, Željko Papišta,  Josip Sente, Ana Šivalec, Rudolf Tuđa i Jure Vrdoljak.

Na održanim izborima za novi saziv župnoga pastoralnoga vijeća i potvrđenim dekretom 03. prosinca 2015. godine iz ureda Zagrebačke nadbiskupije imenovani su novi članovi: Višnja Borovčak, Zvonko Benjak, Nikola Bedeniković, Marica Celjak, Zlatica Čefko, Franjo Dobričević, Željko Dačnik, Darko Fiket, Ivan Huić, Stjepan Kušan, Stjepan Krajačić, Dragica Lež, Ivan Miškulin, Zdravko Novoselec, Anđelko Roginić, Dubravko Sente, Ana Šivalec, Slavica Šimag, Rudolf Tuđa i Ivica Vrančić. Mandant im ističe za pet godina.

Da bi župna zajednica živjela i ispunila svoje poslanje, nemoguće je zamisliti je bez angažiranog svećenika. Svaki se župnik u svom širokom spektru djelovanja susreće s puno obaveza, kako na materijalnom, tako i na duhovnom planu. Znamo da je svećenik, kao i svi mi, prije svega samo čovjek sa svojim kvalitetama, ali i slabostima i ograničenostima, pa ponekad fizički ne može stići sve ono što se od njega očekuje. Drugi Vatikanski koncil kaže: „Župa pruža uzoran primjer apostolata zajednice time što ujedinjuje sve različitosti ljudi koji se u njoj nalaze i ugrađuje ih u sveprisutnost crkve. Stoga je potrebno da se vjernici laici priviknu raditi usko povezani sa svojim svećenikom, trebaju pred zajednicu crkve iznositi svoje probleme, a isto tako svjetske probleme koji se odnose na spas ljudi.“ Stoga je naš župnik među prvima u našoj nadbiskupiji imenovao župno pastoralno vijeće u kojem je dvadeset i dvoje članova. Sastajemo se prema potrebi, kako bismo zajedno sa župnikom raspravljali o raznim potrebama i problemima. Dogovaramo razne akcije i pokušavamo svaki u svojim mogućnostima realizirati dogovoreno. Isto tako uloga svakog vijećnika je da djeluje u svojoj sredini gdje živi, na radnom mjestu, da širi jedno zdravo ozračje kako bi i preko njega ljudi prepoznali Božju ljubav. Imamo lijepe primjere naših vijećnika, koji zajedno s mještanima obnavljaju, grade i održavaju svoje mjesne kapelice i u njima organiziraju i pomažu župniku oko proslava njihovih zaštitnika. Našim starim i teško bolesnim susjedima često je potrebna utjeha svećenika, a njihovi najbliži ga ne zovu jer imaju krivu predodžbu o bolesničkom pomazanju.

Kada je na poticaj vijećnika svećenik posjetio bolesnika, priznali su da su bili u zabludi. Nemoguće je spomenuti sve vijećnike koji se trude da bi nam u crkvi bilo ljepše, no treba spomenuti velik doprinos svestranog čovjeka, muzičara, slikara, umjetnika Aleksandra Šandora Pavišića koji vodi župni zbor koji redovito pjeva na nedjeljnoj ranoj misi. Uz njega je još i naš orguljaš Milivoj koji već dugi niz godina sviranjem čini naše euharistijske susrete svečanijima. Ima još puno aktivnosti u kojima se djeluje ili bi se moglo djelovati. Stoga je važno osluškivati i moliti Duha Svetoga da nam pomogne i prosvijetli nas kako se ne bismo umorili činiti dobro, već da su nam uvijek na pameti riječi iz Svetog pisma:„ Besplatno ste primili, besplatno i dijelite! “