O zajednici

BIBLIJSKA ZAJEDNICA SVETE JELENE KRIŽARICE

biblijska 1

Biblijska zajednica (BZ) svete Jelene Križarice nastala je u Jubilarnoj 2000-oj godini kao zahvala Bogu za sve lijepo i dobro što nam je u životu učinio!

bib 1

Bog djeluje i preko čovjeka. Tako su neki ljudi na osobit način pridonjeli nastanku ove zajednice.

ZAHVALE

“Što  da  uzvratim  Gospodinu za sve što mi je  učinio?” (Ps   116,  12)

Ovo je  pitanje,   koje  si  nužno   postavlja   svaki  covjek koji   je   u   svojem    životu    iskusio    Božju    Ijubav,   vidio Gospodina,    čuo   Njegov   poziv   “A  ti me   slijedi”,   i  tom pozivu  želi odgovoriti.

Tako   je, kao odgovor  na   poziv, utemeljena Biblijska zajednica, utvrđena   su joj  Pravila  življenja  i dato joj  je  ime  jedne od velikih  žena Crkve,   svete   Jelene Krizarice (III  i IV st.).

Zaista,   što može dati čovjek za uzvrat svome Bogu? Što Bog traži?

“Nisu Ti mile ni žrtve  ni prinosi, nego si mi uši otvorio: paljenice ni  okajnice ne tražiš”    (Ps   40,7)

Bog  traži  samo  čovjeka: srce, koje će  Mu  se  posve predati.  Predati    srce Bogu znači učiniti čin vjere, djelo ljubavi. Čin   vjere  je  za čovjeka  uvijek  izbor,  stav,  odluka. Korak.  Put od nekoga k Nekome: od   osobe k Osobi.  Obračenje od   vidljivoga k Nevidljivome, od tame  k Svjetlu, od prevarljivoga k Neprevarljivome, od lažnih ponuda k   Istini, od konačnoga k Beskonačnome. U konačnici, to je  izbor između  života  i smrti  (usp.  Pnz  30).

Isusov  poziv  je  osoban:   “Dođi  i idi  za  mnom”   (usp.Mt 19,16-26).  Čovjek  osobno, u slobodi,  bira  odgovor.

Gospodine   Isuse  Kriste!

U  ime  članova Biblijske zajednice, dolazim  pred Tvoje Božansko Srce   i zahvaljujem Ti,  što nas, slabe i nevrijedne tako   ljubiš,  da si  nas pozvao da  budemo Tvoji apostoli.

Zahvaljujem mojim časnim profesorima prof. dr. Valentinu Pozaiću,DI  i prof. dr. Roku  Prkačinu, DI na savjetima i podršci.

Zahvaljujem nacionalnom tajniku Apostolata Molitve p. Stjepanu Kuzmiću, DI  koji je pregledao i odobrio Pravila življenja.

Zahvaljujem vIč. Marijanu Culjaku, župniku župe Sv. Jelene Križarice u Zaboku, na suglasnosti i blagoslovu.

Zahvaljujem svim dobročiniteljima a napose poduzeću H.O.N.- ING. Oroslavje, koji su pomogli da knjižica koju držite u rukama ugleda svjetlost dana.

Posebno zahvaljujem sadašnjim prvim članovoma Biblijske zajednice na odvažnosti, odluci, molitvama i zajedništvu. Bez vas bi mjesta u Biblijskoj zajednici bila prazna.

Nada  Jakopec

bib 4

BZ je sekcija Apostolata Molitve (AM) pa djeluje prema Statutima AM ( vidi Apostolat molitve,  http://www.apostolatmolitve.org/) i svojim Pravilima življenja.

PRAVILA ŽIVLJENJA

Uvod

1.      “Tada  rekoh: Evo  dolazim!”  (Ps 40,8)

Mi,   vjernici,   “zaneseni    njegovom   naukom”   i  Osobom, želimo se odazvati Božjem pozivu,  slušati Isusove  riječi   i izvršavati ih,  te  tako  u  svojem  svakodnevnom   životu  vršiti volju  Isusovog  nebeskog  Oca  (usp.  Mt.7,21-29).

2.      “Učite od mene”     (Mt  11, 28-30)

Učitelj    nam   je   Isus   Krist,   Jedinorođenac,      Bog,   Riječ Očeva    koja   “u  početku   bijaše   kod  Boga,  u  kojoj  bijaše Život  i Život  bijaše  Svjetlo  ljudima”  (usp.  Iv 1).

I.    ZAŠTO BIBLIJSKA  ZAJEDNICA?

3.      “Da budu jedno kao mi ”     (Iv 17.11)

Da  bismo  postigli  prisnije  zajedništvo  međusobno,   prisnije zajedništvo    s  Isusom   Kristom    a  po   Njemu   s  Ocem   u Duhu     Svetom,     te    postigli    jedinstvo     vjere    i života, udružujemo  se  u Biblijsku zajednicu “Sv. Jelena Križarica.”

4.     “Bit ćete mi  svjedoci”   (Dj  1,8)

Tako  želimo  svjedočiti   za  Svjetlo  istinito  koje  rasvjetljuje svakog   čovjeka, “pokazati Ga  drugima”  da Ga i oni upoznaju i “pođu  za  Njim”,  da svi  postanemo djeca Božja, djeca  Svjetla (usp.  Iv 12, 20 -26).

5.     “Evo  službenice    Gospodnje” (Lk  1,38)

Uzor nam je  Isusova i naša Majka Marija, koja  je “sve događaje   brižno   čuvala  u  srcu ”  (usp. Lk   2, 51-52)   i bila, osjetljiva   za   svaku ljudsku potrebu: “Vina   nemaju” (Iv 2,3) Za nas  napose   vrijedi  njezino  upozorenje: “Što  god  vam rekne,  učinite!”  ( Iv 2,5 ). Kao Marija,” zaputit ćemo se  žurno”   (Lk  1,39  )  u svaki kraj, k onima  kojima  smo  potrebni.

6.     “Idi  pa i čini tako!”  (Lk  10,37)

Za našu nebesku  zaštitnicu,  ime i primjer  mogućeg ostvarivanja kršćanskog života, izabrali smo svetu Jelenu Križaricu.

II.   CILJ

7.     “Ostanite u  mojoj ljubavi”  (Iv 15,9)

Cilj nam je ispuniti Isusovu najveću želju ostati u Njegovoj  ljubavi.

8.     “Uzlazim svome Ocu  i vašemu Ocu, svome  Bogu  i vašemu Bogu”  (Iv 20,17)

Ostajući u Njegovoj ljubavi, jednom ćemo i mi moći poručiti”    “Vidjela sam  Gospodina i On  mi je  to  rekao” (Iv. 20,18).

III.  NAČELO ŽIVOTA

9.       ”Ja sam Put, Istina i Život”  (Iv 14,6)

U  BZ se udružuju oni koji žele zajednički prihvaćati to načelo u svojem svakodnevnom životu.

10.  “Tko mene slijedi, sigumo neće ići po tami, nego  će imati   svjetlo  koje  vodi  u život:”  (Iv 8,12)

Naš je put slijediti  Isusa,  “koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao  zemljorn  čineći  dobro”  (Dj.  10,38).

11.   “Oče, tvoja je riječ istina:”  (Iv 17,17)

I mi se poput Pilata svakodnevno pitamo što je istina? Odgovor   nalazimo   slušajući  Isusa:  “Svatko  tko je  prijatelj istine  sluša moj glas.” (Iv 18,37)

12.   “Ja sam uskrsnuće i život”  (Iv 11,25)

A što je nas život  (usp.  Jak.  4, 13-17)?  “Što koristi čovjeku ako  dobije sav svijet,  a izgubi  svoj život?”  (usp. Mt 16, 24-27). Brižno  ćemo paziti da ne izgubimo svoj život.

IV.     PROGRAM   DJELOVANJA

13.   “Gospodine, nauči  nas moliti!”   (Lk  11,1)

Članovi BZ susreću se najmanje jedanput mjesečno na zajedničkoj  molitvi,  čitanju i razmatranju Svetog  Pisma  i meditaciji.

14.   “Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh. ”  (Iv 14,26)

Tijekom mjeseca, članovi  će, otvoreni poticajima Duha Svetoga u   osobnoj molitvi poput Marije pohranjivati Božju riječ  u srce, a poput  Josipa, neće se bojati živjeti i djelovati u skladu s njom  (usp.  Lk  2, 41-52;  Mt  1,18-24). Sebe, svoje molitve, djela, trpljenja i radosti   predavati će Božanskom Srcu Isusovu, moleći Dnevno  prikazanje.

15.   “Zaista,  zaista kažem vam, tko vjeruje u me i on će činiti djela koja ja činim”  (Iv 14,12)

Svaki će član tijekom mjeseca učiniti barem jedno duhovno ili materijalno djelo milosrđa bližnjemu, svjestan da to čini Isusu  Kristu,  koji je rekao:

” Bijah  gladan  – dadoste mi jesti

bijah žedan  – napojiste me

bijah putnik  – primiste me

bijah gol – obukoste me

bijah bolestan  – pohodiste me

bijah u tamnici  – dađoste k meni.

Zaista, kažem Vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednom od ove moje  najmanje  braće.” (Usp.Mt  25,31-46)

16.   “Dajte im vi jesti:”  (Mt  14,16)

Članovi BZ  činit  će i zajednička djela milosrđa za pomoć svima koji će htjeti pomoć primiti.

V.   USAVRŠAVANJE

17.   “Budite  savršeni …..”   (usp.Mt  5,43-48)

Za svoje usavršavanje i na   korist   braći,   Zajednica    će organizirati:  predavanja, tribine, misije, duhovne vježbe, hodočasća, druženja,   otvoriti knjižnicu  i savjetovalište, te druge oblike usavršavanja    prema potrebama i mogućnostima.

18.   “Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima”  (Mt  7,12)

ISUSOVO zlatno pravilo treba sve više i više postajati pravilo življenja   BZ. Neka nam ne dodija činiti dobro (usp.  Gal  6)!

VI.    MOLITVA

19.   Gospodine, daj da naši koraci i naše ruke, budu blagoslov za druge, kao što su bili svete Ielene Križarice. Amen.

Pročitavši ova Pravila, čitatelju se može nametnuti pitanje:

Što član BZ konkretno čini?

Ukratko ćemo odgovoriti:

Najmanje je  (ST.)  što čini je da svaki dan moli Dnevno prikazanje. To je temeljna molitva svakog člana AM.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DNEVNO PRIKAZANJE

MOLITVA ČLANOVA APOSTOLATA MOLITVE

Bože, naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom
Kristom koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa
i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom
Majkom i Majkom Crkve,

i svetim Josipom, zaštitnikom Crkve
molim te osobito za nakane
što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih
vjernika.

 bib 3

Time član AM još nije i član BZ. Da bi bio i član BZ treba prihvatiti i činiti još nešto „malo više“, za spasenje svoje duše kao djelo milosrđa braći ljudima i kao naknadu za uvrede nanesene Srcu Isusovu i Marijinu!

Treba svim srcem nastojati vratiti ljubav za Ljubav!

Što je to nešto „malo više“?

To „malo više“ sastoji se u sljedećem:

–         aktivno prisustvovati zajedničkim molitvenim susretima

–         obavljati pobožnost Prvih Petaka (uključujući klanjanje pred Presvetim.

–         obavljati pobožnost Prvih subota

–         uključiti se u lanac naknadnih sv. Misa prikazanih na nakane AM, osobne nakane i nakane članove BZ

–         sudjelovati u lancu moljenja krunice BDM, Bijele krunice, krunice Božanskog Milosrđa, molitve za duhovna zvanja i druge potrebe prema programu djelovanja BZ

–         obavljati duhovne vježbe za članove AM

–         posjećivati bolesne

–         materijalno pomagati one koji su u potrebi

–         aktivno sudjelovati u svim događanjima u župnoj zajednici

Tim djelima pobožnosti vršimo volju Božju i podupiremo jedni druge na putu u Kraljestvo Božje!

Gospodin je rekao: „Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka“ (Mk 3,35)

Dakle član BZ je ona osoba koja hoće privatiti i koliko joj je najviše moguće radosno vršiti ono što je zacrtano njenim Pravilnikom.

Sve osobe koje to hoće, BZ radosno očekuje i dočekuje!

Ili, ako te zanima kako to sve skupa izgleda iznutra, „dođi, vidi i ostani“. usp.  (Iv 1, 35-51)

Za pozdrav, želim svim čitateljima uputiti riječi koje nam je tako često ponavljao naš dragi, prvi duhovni prijatelj p. Stjepan Kuzmić:

„Ne boj se stado malo! Odlučio je Otac, dati Vam Kraljestvo!!!“

P.S.

Vašim pitanjima, prijedlozima, komentarima …  slobodno se obratite na mobitel 098/ 198 74 03 ili na email župe: zupa.zabok@zg-nadbiskupija.hr

Rado ćemo Vam odgovoriti.

                                                         Uredili: Nada Jakopec i Darko Fiket

bib 2

biblijska 2