Riječ župnika

Dragi župljani župe Sv. Jelene Križarice, draga braćo i sestre u Kristu, u molitvi, u sakramentima, u radosnom poletu vjere i tegobama teške ovozemaljske svakodnevice!

Zakonitosti ovoga svijeta prisiljavaju nas da u svakom trenutku razum zauzme poziciju ispred srca, da vjera ustupi mjesto provjerenim činjenicama i ljudskom pragmatizmu, da užurbanost života potisne u drugi plan molitvu, a društveni propisi ovoga vremena zamijene ljubav i čovječnost koje su ukorijenjene u ljudskom biću od samih početaka…

Prema Božjem naumu i po Božjoj spasiteljskoj milosti svaki od nas je snagom Duha Svetoga homoviator (čovjek putnik) prema Kraljevstvu Božjem. Zajednici svojih izabranih miljenika na tom putu Bog šalje svoje suradnike, nasljedovatelje Krista, Božje pomazanike današnjice kako bi u sklopu svoga svećeničkog poslanja molili, dijelili sakramente i blagoslovine, blagovali u zajedništvu s vama nebeski kruh i pili čašu spasenja, tješili i hrabrili klonuli narod objavljivanjem vječnih istina Trojedinoga Boga, dostojanstveno u Gospodinovo ime praštali grijehe te Boga u Kristu Isusu zvali svojim nebeskim Ocem! Svaki dan pomislimo na ove blagodati svećeničkog poziva i poslanja kada već u jutarnjoj molitvi predočimo vas, dragi župljani i pridruženi članovi naše župe, kada molitvom ozarimo naše poznanike, članove obitelji, suradnike i dobročinitelje i preporučimo vas sve u Božji zagrljaj da vas sve Gospodin blagoslovi i čuva, svrne pogled svoj milostivi na vas i milost vam podari…

U tome želimo da ne budemo sami, da se i vi pridružite našim molitvama i da ne prođe nijedan tren, a da u župi netko od nas ne uputi Gospodinu blagoslovnu, zahvalnu ili prosbenu molitvu.

Živeći u vjeri i zajedništvu vaše župe pokušajte otkriti za sebe novi svijet, novu stvarnost koja će promijeniti vaš život, nove principe postojanja i nastanka realnosti po vjeri i molitvi. Kao što je na samim počecima Božja riječ svojom snagom stvarala svijet i čovjeka, tako i vi osjetite moć riječi svoje molitve koja će po milosti Božjoj pred vama preobražavati svijet, otkrivati nove dimenzije suživota s Bogom, anđelima i svecima i, svakako, braćom i sestrama u Kristu ovdje na zemlji! Zaputite se u oazu posebne Božje prisutnosti i shvatit ćete veličinu čovjeka koji moli. Promatrajte kako se u vama na vidljiv način umnaža dobrota, oplemenjuje duša, a srce postaje neizmjerno velikim i promijenjenim do neprepoznatljivosti!

Neka se naše životno i vjersko putovanje odvija uz posebnu prisutnost i nadahnuće zaštitnice naše župe, sv. Jelene Križarice. A naši preci su znali koliko su nam muka i Križ jedinog Spasitelja svijeta bliski i vjerojatno stoga rado uzimaju Sv. Jelenu za zaštitnicu ove župe i grada. Onu koja je Križ na poseban način štovala. Križ je temelj i sudbina svakog poštenog čovjeka. Simbol žrtve i darivanja, znak pokornosti i pobjede, predanja i povjerenja u Božju nagradu.

Sveta Jelena nosila je križeve života. Od marljive radnice u gostinjcu do supruge rimskog konzula, odbačene majke i ponižene služavke, bila je blagoslov siromasima i nevoljnima. Nakon smrti supruga sin Konstantin uzima je na carski dvor i pokušava joj nadoknaditi sve što joj je život uskratio. No i tu ona ne miruje. Kao da joj nije dosta njezinih križeva iskapanjem na brdu kraj Jeruzalema pronalazi Kristov Križ. U tom znaku poniženja pronalazi nagradu za svoju vjernost i vjeru u Boga.

Svi mi na svoj način nosimo terete i križeve svojih života. Neka nam u teškoćama Sv. Jelena bude zagovornica, a dobri Bog u pomoći. Neka nas sve na putu života blagoslovi milosrdni Bog! Neka nam ispruži dobrostivu ruku svoje pomoći da naša molitva ujedno bude i naša radost!

         Dragi prijatelju!

Ove riječi upućujem ti iz dubine svoga svećeničkog srca:

Neka te Gospodin blagoslovi!

Neka ti daruje snagu i hrabrost, da ideš svojim vlastitim putem, da tražiš i nađeš put koji je za tebe određen.

Neka te čuva i neka te štiti od svih nevolja, da se nikad ne osjećaš sam, napušten i bespomoćan pred protivštinama.

Neka za tebe uvijek nađe jedno dobro srce, koje će stati uz tebe.

Uvijek prebivao u sjaju njegova lica i neka ti obilno udijeli svoje milosrđe.

Amen!

Branko Risek, župnik