Cvjetnica

Evanđelje: Mk 14,1 – 15,47 Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku Za dva dana bijaše Pasha i Beskvasni kruhovi. Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da Isusa na prijevaru uhvate i ubiju. Jer se govorilo: »Nikako ne na blagdan da ne nastane pobuna naroda.«   I kad je u Betaniji, u kući Šimuna…

Pročitaj više

Cvjetnica (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju Kad se približiše Jeruzalemu te dođoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika govoreći: “Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni. Ako vam tko što rekne, recite: ‘Gospodinu trebaju’, i odmah će ih pustiti.” To…

Pročitaj više