Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Mjesec listopad – pobožnost Majci Božjoj u župi s nakanom za nova duhovna zvanja”

Mjesec listopad – pobožnost Majci Božjoj u župi s nakanom za nova duhovna zvanja

0

Kroz cijeli mjesec listopad molit ćemo krunicu i obavljati listopadske pobožnosti s nakanom za duhovna zvanja u našoj župi i Nadbiskupiji. Velika je potreba za svećenicima, redovnicima i redovnicama u našem narodu kako bi vodili cijeli narod prema istinskoj duhovnoj obnovi. Isus nam poručuje: „Žetva je velika, a radnika malo“ Molite, dakle Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju“ Već sada pozivamo djecu i mlade na listopadske pobožnosti. Gospodine Isuse Kriste ti sam si nam rekao:“Žetva je velika ali radnika malo.  Molite dakle Gospodara žetve da radnika pošalje u žetvu svoju.“ Pogledaj Gospodine potrebe svoje crkve i naše biskupije…