Prilog HTV-a o humanitarnom radu našega župnika vlč. Marijana Culjaka

Marijan Culjak rođen je 3. kolovoza 1954. godine u Mihovljanu, gdje je završio osnovnu školu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu 1973. Završio je teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1980. godine. Nakon Mlade mise kratko vrijeme bio je kapelan u Orehovici, četiri godine u Zajezdi, a zatim trinaest godina župnik u…

Pročitaj više