Slika na zidu

U seosku kućicu mojega djetinjstva i danas me često sjećanja odvuku. Posebno je jasna slika Sveca Josipa kako malog Isusa prihvaća za ruku. Nasmijano lice, krijesnica u oku, pričaju o njemu življe od svih  knjiga. U tome je djetetu svoj smisao naš’o, s njime u naručju lišen je svih briga.  A nije mu bilo baš…

Pročitaj više