Duhovna obnova – DOMINIKANCI

PRVI DAN TRODNEVNICE

„Šimune Ivanov ljubiš li me“

Evo s velikim nestrpljenjem dočekali smo prvi dan duhovne obnove ususret proslavi naše župne zaštitnice sv. Jelene Križarice. Misno slavlje predvodio je o. Anto Bobaš koji je u homiliji sve vjernike ohrabrio i potaknuo da budemo bolji jedni prema drugima, da ljubimo jedni druge kao sebe sami. U Evanđeoskom izviješću danas smo slušali razgovor Isusa s Petrom. Petar je bio jednostavan i veoma srčana osoba. Ovaj razgovor tim je više zanimljiv, jer u njemu susrećemo vrlo dobar primjer Božje pravde i milosrđa. Isus sada tri puta zaredom pita Petra: ‘Ljubiš li me?’. Očita je ciljao na Petrovo trostruko zatajenje. Time ga rehabilitira, ali nimalo ne umanjuje težinu njegova čina. Trostrukim pitanjem jasno daje do znanja da se čovjek mora suočiti sa svim svojim izdajama i zatajenjima. I vaša zaštitnica sveta Jelena Križarica borila se sa raznim kušnjama i teretima ali se izborila i izvojevala pobjedu. Na kraju misnoga slavlja vlč. župnik Marijan Culjak zahvaljuje o. Bobašu , a ujedno je pozvao i brata Marka Dokozu koji je bio danas također dionikom prvog dana trodnevnice da progovori o redu dominikanaca i njihovom djelovanju kao i samom svom pozivu i zvanju.

Picture 007

DRUGI DAN TRODNEVNICE

„U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!“

Današnju liturgiju predvodio je o. Matijas Farkaš koji je u homiliji započeo sa znakom križa „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!“

Od svih molitava koje kao kršćani molimo jedna od najkraćih, ali i najčešćih je ona koju izgovaramo dok stavljamo na sebe znak križa. S njom započinjemo svaku drugu molitvu, pa i onu najuzvišeniju – euharistiju. Na ulazu u svaku crkvu nalazi se posuda s blagoslovljenom vodom kako bismo s tom molitvom ušli u crkvu. Nekada je uz svaki krevet, u svakoj kući obvezno visjela mala posudica s blagoslovljenom vodom kako bi vjernik s tom molitvom započinjao i završavao svoj dan. Bio je to izraz priznanja da za uspjeh njihova rada nije dovoljna njihova snaga i trud, nego da im je nužno potreban i Božji blagoslov.

Ova kratka molitva sastoji se od tri dijela: od priloške oznake „u ime“, nabrajanja triju osoba Presvetog Trojstva – Oca i Sina i Duha Svetoga – i završnog usklika „Amen!“. Svaka riječ ove molitve ima jaku biblijsku pozadinu. Ipak usklik „Amen!“ nije tek puka formula kojom molitva završava, nego usklik kojim izričemo Bogu svoj „da“, odnosno ispovijedamo svoju vjeru u njega čija vjerodostojnost je neupitna: „Doista, sva obećanja Božja u njemu (Kristu) su ‘Da!’. I stoga po njemu i naš ‘Amen!’ Bogu na slavu!“ (2 Kor 1,20). Usklikom „Amen!“ u liturgiji izričemo također naše vjerničko slaganje s onim što je prethodno rečeno. Najočitije je to kod pričešćivanja. Odgovorom „Amen!“ ispovijedamo našu čvrstu vjeru da je hostija koji primamo zaista ono što smo čuli od svećenika, Tijelo Kristovo.

Stoga poglededajmo često na križ i u trenucima osamljenosti, križa, samoće, bolesti, u teškim životnim situacijama, u važnim trenucima naših života uvijek se prekrižimo te posvjedočimo sebi i drugima svoju vjeru i pouzdanje u Boga: Isuse ti si tu, uz mene u svim trenucima. Hvala Ti na tome daru i beskrajno te volim… Hvala Ti Isuse….

Picture 001

TREĆI DAN DUHOVNE OBNOVE

„Ne bojte se, mir vama“

Glavna poruka trećega dana duhovne obnove mogla bi glasiti „Ne bojte se, mir vama“ koju je uputio o. Matijas Farkaš. Danas se slavi se rođendan Crkve. Time se, naravno, želi reći da je Crkva dar uskrsloga i uzašloga Krista i da je vodi Duh Sveti kako ne bi zašla od puta i nauka Gospodina našega Isusa Krista. Svi mi, koji po sakramentu krštenja pripadamo Crkvi primamo na dar Duha Svetoga, odnosno, kako se to u primanju sakramenta potvrde kaže, primamo pečat dara Duha Svetoga, tj. darove kojima nas Božji Duh želi obdariti kako bismo se oduprli napastima tijela i grešne naravi. Slaviti svetkovinu Boga Duha Svetoga znači preispitivati sebe u kojoj smo mjeri ljudi Duha, a u kolikoj mjeri ljudi tijela. Na ovaj dan u koji je rođena Crkva potrebno je zaviriti malo u svoju savjest i vidjeti na koji način pripadamo Crkvi, koliko smo joj vjerni i koliko joj svojim nastojanjem pomažemo da ostane vjerna Kristu, koji nam je obećao Boga Duha Svetoga i ispunio svoje obećanje.

Picture 059   Picture 069  Picture 077

Neka nas sve na svoj dan Bog Duh Sveti obogati svojim darovima kako bismo bili blagoslov čovječanstvu i kako bismo civilizaciju prožimali plodovima Duha i otimali je djelima tijela. Homiliju je o. Matijas zaključio pozivom svakome od nas, da svoje živote predamo Duhu Svetomu. Budite hrabri i pronosite Riječ Božju u svojim obiteljima, na svojim radnim mjestima, školi, društvu i zajednici u kojoj živimo.

Na kraju mise dominikanski bogoslovi Lovro, Ante, Josip, Krešimir, Domagoj i Ivan Dominik izveli su igrokaz „Dominiče tko si?. Riječ je o mladiću koji se odlučio dublje upoznati sa redom propovjednika i njihovim posebnostima. Na taj način su u spontanom i neposrednom načinu današnjega modernoga vremena prikazali župljanima život i djelo sv. Dominika, a ujedno ih upoznali o samom redu, svome pozivu i zvanju kojeg su oni izabrali.


Darko Fiket