BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme,zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela!’« Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Tri mudraca

Bogojavljenje je svetkovina koja želi pokazati ljudima kako je Bog  došao na ovaj svijet za svakoga čovjeka a ne samo za izabrani židovski narod. Bog dolazi u susret čovjeku a čovjeka poziva  da i on krene prema njemu. Tek tada se može dogoditi susret. Tri mudraca, u narodu poznata po imenima Gašpar, Melkior i Baltazar, predstavljaju ljude koji do spoznaje Boga dolaze kroz promatranje stvorenoga svijeta. Zvijezda koju su ugledali bilo je samo unutarnje prosvjetljenje i čežnja za spoznajom istine o Stvoritelju vidljivog i nevidljivog svijeta. Njihov poklon Isusu otkriva nam njihovu mudrost i duhovnu veličinu, jer su prepoznali Boga u slabašnom djetetu.

To dokazuju i svojim darovima; tamjanom koji se pali samo u čast Bogu, zlatom koje se daruje zemaljskim kraljevima i smirnom koja se koristi kod ukopa da se tijelo što dulje sačuva od raspadljivosti. Time oni ispovijedaju vjeru u Isusa pravog Boga i pravog čovjeka koji će trpjeti, biti ubijen ali će i uskrsnuti. Doista mudrost koja nije plod ljudskog umovanja nego dar vjere od samoga Boga. No za dar vjere treba otvorenost duha i mozga a posebno srca. Neka nas mudraci u tome poučavaju.