Četrnaesta nedjelja kroz godinu (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih , a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.“ Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Isusovi maleni

Isus je s punim pravom zahvalio Ocu što je jednostavnu i istinitu životnu mudrost sakrio onima što misle da su mudri a objavio malenima, običnim ljudima. U narednim rečenicama sažeto iznosi svoj odnos s Ocem. Otac je u njemu i on u Ocu, a on u sebe okuplja sve ljude. Otac svega sebe dariva Sinu, da se po Sinu sav daruje ljudima. Cio je Bog čovjeku darovan. Tko prihvaća i upoznaje konkretnog Isusa Krista, taj prihvaća i sve dublje upoznaje jedinoga živoga Boga. Živjeti s tim Bogom ne znači samo trpjeti poput Isusa raspetoga, nego istodobno uživati svakidašnje Božje darove, imati mir u duši, raditi i odmarati se, postajati jednostavno sretan i mudar.