Dan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu proslavio je svoj Dan u petak 9. ožujka u velikoj dvorani Međubiskupijskog sjemeništa na zagrebačkoj Šalati. Program je počeo Službom Riječi, himnom Republike Hrvatske i pozdravom dekana Fakulteta prof. dr. fra Marija Cifraka.
Izražavajući čestitke u povodu Dana fakulteta, dekan dr. Cifrak osvrnuo se na ovo, kako se voli reći, postkoncilsko vrijeme.

„Karl Rahner govorio je o ‘zimskoj Crkvi’ (winterliche Kirche). Taj zimski ugođaj ostavio je velike posljedice na biblijsko proljeće koje je granulo na ‘biblijskom’ Saboru. Jer upravo u svojoj pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom svijetu Gaudium et spes kaže: ‘Stoga Sabor, svjedok i tumač vjere svega Božjega naroda što ga je Krist okupio, ne može rječitije dokazati njegovu povezanost, poštovanje i ljubav prema cijeloj ljudskoj obitelji kojoj pripada nego da s njom započne razgovor o tim različitim problemima, donoseći svjetlo iz Evanđelja i pružajući ljudskom rodu one spasonosne sile koje sama Crkva, vođena Duhom Svetim, prima od svog Utemeljitelja’.

Vjernik je pozvan na napor čitanja i suočavanja u svjetlu evanđelja. On mora pridonositi izgradnji ljudskoga ‘grada’, živeći potpuno njegovu složenost, otvoreni sučeljavanju, dijalogu i suradnji sa svim ljudima dobre volje”, rekao je dr. Cifrak te podsjetio na riječi o. Agostina Gemellija: „Tko živi u obitelji, tko živi usred društvenih interesa ne može se izuzeti od boli, radosti, tjeskoba zajedničkih svima, no ne smije izgubiti bitno: povezanost s Bogom, razgovor s Bogom… Treba da se duša uvijek obraća Bogu, uvijek a ne samo kad treba izvršiti nove i teške stvari, nego i u redovitim stvarima. U autobusnoj gužvi, u gužvi na cesti i uredu, na mjestima rada i razonode, mogu uzdići misao k Bogu; u samom poslu koji me angažira i koji moram dobro napraviti, mogu težiti Bogu, zato što težnja našega intelekta nije kruta nego gipka. Da ne skrećemo pažnju od posla, nego baš se može misliti na Boga jer je posao naporan…”.

Potom je prigodnu riječi uputio izaslanik Velikog kancelara KBF-a zagrebačkog nadbiskupa kardinal Josip Bozanić zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško. Okupljenima su se obratili i uzvanici rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Damir Boras, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. Željko Tanjić, dekan Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani prof. dr. Robert Petkovšek i izaslanik dekana Pravoslavnoga bogoslovskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu doc. dr. Zdravko Jovanović.

U sklopu programa dekan Cifrak podnio je izvješće o radu fakulteta u protekloj akademskoj godini. Katolički bogoslovni fakultet sa svojim područnim studijem, Teologijom u Rijeci, u integriranim, preddiplomskim i diplomskim studijima te stručnom studiju u akad. god. 2017./2018. ima ukupno upisano 623 studenata (125 manje nego prošle godine), od toga 347 muškaraca i 276 žena.

U taj broj uključeni su studenti svih godina studija i svih studijskih smjerova te studenti u statusu završetka studija. Od upisanih je 411 laika i laikinja (153 muškarca i 258 žena) te 212 svećeničkih i redovničkih kandidata (101 dijecezanski bogoslov, 93 redovnika i 18 redovnice).

Na poslijediplomski, licencijatski i doktorski studij teologije, ukupno je upisano 27 studenata (5 u prvu godinu, 9 u drugu godinu – licencijat i 13 u treću – doktorsku godinu). U prošloj akademskoj godini studij je završilo 128 studenata i studentica. Razvrstano po studijskim smjerovima studij je završilo: na integriranom preddiplomskom i diplomskom Filozofsko-teološkom studiju 59 studenata; na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Religiozne pedagogije i katehetike 39 studenata i na preddiplomskom studiju Religijske pedagogije i katehetike 13 studenata; na Stručnom studiju teologije 10 studenata; na preddiplomskom studiju Crkvene glazbe dvoje studenata; na poslijediplomskom znanstvenom studiju stupanj licencijata teoloških znanosti postiglo je petero 5 studenata. Njima su uručene diplome.
U sklopu proslave promovirani su i licenci teoloških znanosti.

Licenc teoloških znanosti Marijan Benković obranio je 9. siječnja 2018. godine licencijatski rad pod naslovom „Obitelj kao privilegirano mjesto prenošenja vjere. Briga Riječke nadbiskupije za obitelj i njezino poslanje odgoja u vjeri”. Rad je izradio pod mentorstvom prof. dr. Ružice Razum u specijalizaciji iz pastoralne teologije. Licenc teoloških znanosti Slađana s. M. Karla Ivančić obranila je 20. listopada 2017. godine licencijatski rad pod naslovom „Obitelj kao kućna Crkva u demokratskoj Hrvatskoj”. Rad je izradila pod mentorstvom prof. dr. Josipa Balobana u specijalizaciji iz pastoralne teologije.

Licenc teoloških znanosti Milan – Daniel Jurić obranio je 21. lipnja 2017. godine licencijatski rad pod naslovom „Rasprava o Bogu u filozofiji Karola Wojtyle”. Rad je izradio pod mentorstvom prof. dr. Josipa Oslića u specijalizaciji iz filozofije.

Licenc teoloških znanosti Luka Pranjić obranio je 7. travnja 2017. godine licencijatski rad pod naslovom „Istočnokršćanska theoria i praxis: Teološki kontekst i temeljne odrednice”. Rad je izradio pod mentorstvom izv. prof. dr. Jure Zečevića Božića u specijalizaciji iz ekumenske teologije.

Licenc teoloških znanosti Tomislav Šegina obranio je 23. veljače 2017. godine licencijatski rad pod naslovom „Ekumensko i međureligijsko učenje u nastavi katoličkoga vjeronauka u osnovnim školama Republike Hrvatske”. Rad je izradio pod mentorstvom prof. dr. Ružice Razum u specijalizaciji iz pastoralne teologije.

Na Danu Fakulteta uručena su i priznanja najuspješnijim studentima te povelje zaslužnim profesorima i djelatnicima Fakulteta.

Nagrada dekana studentima za najbolji uspjeh u studiju u akad. god. 2016./2017. dodijeljena je na Integriranom preddiplomskom i diplomskom Filozofsko-teološkom studiju Antoniju Kovačiću, Romariju Marijanoviću, Vatroslavu Siketiću, Luciji Pekić, Mirku Miškoviću, Mišelu Kovačiću i Dariju Kralu; na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Religiozne pedagogije i katehetike Petri Draganić i s. Margaret Ružman; na Preddiplomskom studiju Religijske pedagogije i katehetike s. Mirjani Potnar, Anamariji Đurak i Ivani Vahčić; na Preddiplomskom studiju Crkvene glazbe Ivanu Buljanu, Ivanu Šćepanoviću i Matiji Vučkoviću; na Stručnom studiju Teologije Marijani Novosel, Zrinki Hržić i Zvonku Pataranu.

Priznanjem dekana za najbolji studentski znanstveni rad u protekloj akademskoj godini nagrađeni su Dario Kral, diplomant Filozofsko-teološkog studija za diplomski rad pod nazivom Izazovi nove genetike u suvremenom društvenom i vrijednosnom kontekstu: etička analiza mogućnosti i rizika; Marko Domiter, diplomant Filozofsko-teološkog studija, za diplomski rad pod nazivom Tibi silentium laus. Šutnja u liturgiji – događaj i mjesto susreta; Mišel Kovačević, diplomant Filozofsko-teološkog studija, za diplomski rad pod nazivom Kristova solidarnost s mrtvima i proklamacija božanske poruke spasenja u silasku nad pakao; Filip Marić, diplomant Filozofsko-teološkog studija, za diplomski rad pod nazivom Poruke pape Benedikta XVI. Za Svjetski dan molitve za duhovna zvanja. Poticaji za pastoral zvanja; Antonija Ivančan, diplomantica preddiplomskog studija Religijske pedagogije i katehetike, za završni rad pod nazivom Vjeronauk u Hrvatskoj iz perspektive učenika srednjih škola – empirijski uvidi; Elizabeta Varjačić, diplomantica preddiplomskog studija Religijske pedagogije i katehetike, za završni rad pod nazivom Matija Mesić – svećenik, povjesničar i intelektualac (korespondencija s Andrijom Brlićem); i Matija Vučković, diplomant Instituta za crkvenu glazbu; za završni rad pod nazivom Orgulje Krapinskoga dekanata.

Priznanje Velikoga kancelara za najuspješnijeg diplomiranog studenta u akademskoj godini 2016./2017. dodijeljeno je Dariju Kralu, diplomantu Filozofsko-teološkog studija, za izvrstan (4,75) uspjeh.

Posebna priznanja Dekana dodijeljena su studentima Jozi Hrkaću, dobitniku Rektorove nagrade u akad. god. 2016./2017., za rad Biblijska uporaba i teološka interpretacija glagola ofthe, koji je izradio pod mentorskim vodstvom prof. dr. Ivana Karlića; fra Dariju Micanu, diplomantu Filozofsko-teološkog studija, za izniman doprinos organizaciji, radu i razvoju Studentskog zbora Fakulteta; Ivanu Šćepanoviću i Ivanu Buljanu, studentima Instituta za crkvenu glazbu, za osnivanje i vođenje fakultetskoga studentskoga Pjevačkoga zbora, i Ani Lisičak, studentici Instituta za crkvenu glazbu, za uspješne izvedbe orguljaške glazbe na natjecanjima i osvojenim nagradama u 2017. godini.

Odlukom Dekana i Dekanskog kolegija dodijeljeno je i posebno Priznanje za uspješnu suradnju s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu programa uručene su i nagrade dekana profesorima za ostvarena posebna postignuća. Izv. prof. dr. Boži Lujiću, znanstvenom savjetniku, uručena je Povelja zahvalnosti prigodom odlaska u mirovinu te Nagrada za životno djelo zbog njegova cjelokupnoga kvalitetnog znanstvenoga, stručnog i nastavničkog rada na Fakultetu. Prof. dr. Tonči Matulić dobio je nagradu za nemjerljiv doprinos organizacijskoj, znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj razini Fakulteta tijekom obnašanja dekanske službe (2012. ˗ 2017.). Profesorici dr. Blaženki s. Valentini Mandarić pripala je nagrada za hvalevrijedan doprinos u provedbi i promicanju suradnje s Uredom Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, posebice na području odgoja i obrazovanja odgojitelja u vjeri.

Docentici umjetnosti Mirti Kudrni uručena je nagrada za vrijedan doprinos u osmišljavanju i izradi umjetničko-nastavnih programa Instituta tijekom obnašanja službe predstojnice Instituta za crkvenu glazbu (2012. – 2016.).

Od djelatnika Fakulteta nagrade dekana za ostvarena posebna postignuća pripale su Vlatki Božičević, voditeljici Knjižnice Fakulteta, za predan i zauzet rad u Knjižnici, a osobito za vrlo uspješnu organizaciju susreta knjižničara teoloških fakulteta Europe u Zagrebu u rujnu 2017. godine; Marici Jakšić, voditeljici Službe računovodstva i financija, za izniman doprinos organizaciji i radu te službe Fakulteta; Gabrieli Labor, voditeljici Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, za izniman doprinos organizaciji i radu te službe Fakulteta i Mirjani Zvonković, referentici za studentska pitanja, za dragocjen i zauzet rad u Studentskoj referadi Fakulteta. Svečani čin proslave zaključen je akademskom himnom Gaudeamus igitur i zahvalom diplomanata. (IKA)