Druga vazmena nedjelja (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu       

Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Riječ Gospodnja.

 

Komentar: Prve Isusove riječi upućene učenicima glase: „Mir vama!“ Znakovi Isusove uskrsne radosti i odjek njegovog pozdrava mira ne bi trebala biti samo mala soba u kojoj su učenici u strahu od Židova zaključali vrata. Ta soba trebale bi biti sve crkve diljem svijeta. Kad se u njima susrećemo sa sobom, s ljudima i Bogom, mi izmjenjujemo pozdrave mira, a svećenik nas na kraju blagoslovi i pozdravi riječima: Mir Gospodnji bio vazda s vama. S nama je ako prihvaćamo sebe takvima kakvi jesmo. Dionikom Kristova pozdrava mira može postati svatko tko je sposoban pomiriti se s onim što jest i što posjeduje, koliko zna i za što je sposoban, ali i s onim što nije i što ne posjeduje, što ne zna i za što nije sposoban.

Jedino nas istina oslobađa i donosi mir. S nama je mir ako se zalažemo za uređenje odnosa među ljudima. Kristov pozdrav mira namijenjen je svima te ga jedino u bratskom i sestrinskom zajedništvu zavrjeđujemo i umijemo pravilno uživati. S nama je ako se s poštovanjem odnosimo prema prirodi. S nama je ako nastojimo usklađivati svoju volju i svoje planove s Onim koji nas je pozvao u život i zacrtao nam životni put. O Tomi apostolu vrlo je malo zabilježeno u evanđeljima. Ali i ono malo vrlo je dragocjeno. Naime kod ni jednog drugog apostola nije pitanje vjere ili nevjere tako zaoštreno kao kod njega. Pitanje vjere zaoštreno je danas i među nama. Posvuda se susreću ljudi koji vjeruju i koji ne vjeruju: u školama, na poslu, pa čak i u obiteljima. Oni koji vjeruju pitaju se kako može netko ne vjerovati, a oni koji ne vjeruju pitaju se kako može netko vjerovati.

Međutim, ima i u mnogih vjernika više nevjere nego što mislimo, kao i u mnogih nevjernika više vjere nego što mislimo. Budimo Bogu zahvalni svim srcem za dar vjere i molimo snagu da po vjeri u Uskrsloga Krista proživimo naš zemaljski život.