Kome treba Božić?

Kad promatram trgove i ulice,
izloge i program što se nudi
zastanem pomalo žalostan,
a pitanje se u meni budi.

Kome je danas potreban Božić?
Kome je potrebna sva ta buka?
Mnoštvo i tako živi svojim ritmom,
a Tebi, Bože, ne treba slavoluka.

Bogatima je Božić prilika
da svoje bogatstvo još više umnože.
Siromašnima,  da se zaduže                    
pa tako bijedu na bijedu talože.                     

Političarima, da upute čestitke                            
i slike djece trećega svijeta,
a namjesto hrane, poslat će oružje.
Takav te Božić, Isuse, smeta.

Tebi je jedina namjera bila
da bi nas Tvoja ljubav dotakla.
Hvala ti, Kriste, na pokušaju.
Al’ spusti bar malo rose sred pakla.

Ipak i danas postoje oni
što tvojoj dobroti utiru pute.
Zbog njih svoje blage ruke raširi,
dopusti im da ti dodirnu skute.

Marijan Culjak, Zabok, prosinac 2016.