Obnova pročelja župne crkve

Od 2008 godine župna crkva svete Jelene Križarice prigodom obilježavanja 350. godišnjice postojanja poprimila je potpunosti novi izgled kako unutrašnjosti tako i vanjskog okoliša. Pristupilo se mnogostrukim akcijama uređenja od krovišta crkve koje je prekriveno bakrom, obnovom fasade, novih ulaznih vratiju, uređenju unutrašnjosti: postavljanjem novih rasvjetnih tijela ispod postaja križnoga puta, uvedeno je centralno grijanje, postavljena su dva nova aparata za suzbijanje vlage, kao i tridesetak novih klupa od masivnog hrasta, u svetištu novi oltar, a uz njega i ambon te nova krstionica, postavljeno je novo stepenište od kora do vrha tornja, uređena je sakristija u potpunosti, postavljen Križni put u crkvenom dvorištu i mnoge druge akcije.

20160531_125307

20160531_125352

20160531_125400

Pošto opet vlaga čini svoje nakon toliko godina ovih dana iza blagdana svete Jelene Križarice započeli su radovi na Župnoj crkvi, točnije na pročelju kako bi se pristupilo temeljitoj obnovi prvog dijela fasade.

Radovi su vrijedni više od 100.000,00 kn a financiraju se iz donacija Županije Krapinsko-zagorske i grada Zaboka a NAJVEĆI dio snosit će sami župljani. Nakon skidanja stare fasade, župna će crkva imati novo vanjsko ruho. Radove izvodi Trans grad Lež iz Huma Zabočkog.

20160531_125422

20160531_125249

Ukoliko prikupimo, kroz donacije i doprinose vjernika, dovoljno sredstava želja nam je da obnovimo fasadu na cijeloj crkvi, što je itekako potrebno. Zato zahvaljujemo na svakom daru jer župa nema nikakvih stalnih primanja niti od države niti od nadbiskupije.

 Darko Fiket, župni suradnik i suradnik Tiskovnog ureda  Zagrebačke Nadbiskupije