Obnova staroga zavjeta u župi

1916. godine na Treću adventsku nedjelju u našoj župi osnovana je „Vojska Srca Isusova protiv kletvi i psovki“ za odrasle muškarce te nam je želja sada nakon 105 godina pozvati sve, ne samo muškarce, na redovitu molitvu protiv kletvi i psovki. Taj stari zavjet obnovit ćemo iduće nedjelje na treću adventsku nedjelju na svim misama.

Pohvale Imenu Božjem u naknadu za psovke

Blagoslovljen budi Bog.

Blagoslovljeno Njegovo sveto Ime.

Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek.

Blagoslovljeno Ime Isusovo.

Blagoslovljeno Presveto Srce Isusovo.

Blagoslovljena Predragocjena Krv Isusova.

Blagoslovljen Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Blagoslovljen Duh Sveti Tješitelj.

Blagoslovljena velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija.

Blagoslovljeno sveto i Bezgrešno Njezino Začeće.

Blagoslovljeno Njezino slavno Uznesenje.

Blagoslovljeno Ime Marije, Djevice i Majke.

Blagoslovljen sveti Josip, Njezin prečisti Zaručnik.

Blagoslovljen Bog u Svojim anđelima i u Svojim svecima.

Blagoslovljen blaženi čas Začeća Bogočovjeka.

Blagoslovljen blaženi čas Rođenja Bogočovjeka.

Ne ostavi nas nigdar, blagoslovi nas svigdar, budi s nama svaki čas, Isus Spasitelju naš!

Slavno budi Ime Isus, slavno ime Marija! Ime Isus slavno budi, slavno ime Marija!