Osma nedjelja kroz godinu (C)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: ‘Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: LJUDSKO SRCE  I DJELA

Često smo svjedoci raskoraka između riječi i djela kod drugih ali i kod samih sebe. Jedno mislimo, drugo govorimo a treće činimo.  Taj nesklad nastaje u trenutku kada izgubimo orijentaciju i stavljamo pouzdanje u same sebe. Svaki čovjek mora imati nekakav uzor prema kome se ravna i u tom odnosu preispituje sebe i svoj život. Ako su ti uzori čisti zemaljski onda su i sami zaraženi svojim egoizmom i sebeljubljem te tako za sobom povlače i one koji im vjeruju. Ako slijepac slijepca vodi obojica će u jamu pasti. Mnogi su slikari učili od poznatih svjetskih slikara pa ih ipak nikada nisu dostigli i bili su samo učenici sve dok nisu otkrili i razvili svoj vlastiti stil koji ih je proslavio.

Tako je bilo i s glazbenicima, filozofima, znanstvenicima i mnogima drugima. Tek čovjek koji je spreman iskoračiti iz prosjeka može postati samostalan. No ta samostalnost opet traži uzor a to je jedino savršeni učitelj – Krist. Zato je njegova škola veoma zahtjevna no za uzvrat onima koji u tu školu krenu i ustraju garantira istinsku sreću i blagoslov. Ljudski uzori imaju interese: slavu, pohvalu, veličinu, moć, koristoljublje dok Krist ne traži ništa za uzvrat a daje sve. Zato se njegovi učenici prepoznaju po plodovima. Ne može netko biti Isusov učenik a ne ljubiti bližnje, ne znati opraštati, na nepravdu uzvraćati nepravdom, služiti se lažima i obmanama.

Takve plodove donose nevaljala stabla. Kad govorimo o učiteljima ne mislimo samo one u školi nego u svim segmentima života pa je prema tome svatko učitelj nekome bilo u obitelji, crkvi, mjesnom odboru, sindikatu, politici, poduzeću … odgovoran učitelj uvijek će se ugledati u Krista učitelja.