Sedma vazmena nedjelja (C)

Čitanje svetog Evanđelja po  Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR:  ISUSOVA MOLITVA ZA JEDINSTVO

Razjedinjenost danas potresa svijet. Sve više se ljudi udaljuju jedni od drugih i podjele među njima su sve veće. Bogati i siromašni, moćni i slabi, vladajući i potlačeni, … Nestalo je jedinstva u obiteljima: mladi i stari, roditelji i djeca, nitko nikoga više ne podnosi. Državne politike razjedinjuju ljude različitim strankama od kojih sve imaju jedino zajednički cilj – da vladaju.

Postoje i velike razjedinjenosti među vjerskim zajednicama, religijama, svjetonazorima, … Gdje god se okrenemo samo razjedinjenost. Isus predviđa takav rasplet događaja i zato upućuje Ocu molitvu za jedinstvo.

Do sada je više puta odlazio u samoću na molitvu i razgovor s Ocem a sada, prvi puta, moli pred svojim učenicima. Ta molitva je ujedno njegov oproštajni dar učenicima ali i svima nama koji ćemo na njihovu riječ povjerovati. Model jedinstva Isus jasno potkrepljuje primjerom: „da budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi!“

Otac je jedno sa Sinom i Sin s Ocem što Isus često naglašava, da se ne bi dobio dojam kako on za sebe, mimo volje Očeve, osniva zajednicu sljedbenika, vjernika. Jedinstvo je jedini prepoznatljivi znak kršćana u svijetu i u svakom vremenu pa tako i u našem.

Tamo gdje ljudi zajedno veličaju Boga, zajedno mole i pjevaju, zajedno nose teškoće života, zajedno se podupiru na putu uspinjanja, ne može biti razjedinjenosti. A tamo gdje je jedinstvo tamo je i Bog, Otac u Sinu i Sin u Ocu, vezani ljubavlju Duha Svetoga.