Sedma vazmena nedjelja

Evanđelje: Iv 17,11b–19


Današnji je odlomak dio sedamnaestog poglavlja Ivanova evanđelja, koje nazivamo Isusovom velikosvećeničkom molitvom. Isus ovdje moli na jedan vrlo specifičan način: zagovara za svoje učenike, ali ne samo za dvanaestoricu nego i za sve nas. U Izraelaca je jedino veliki svećenik smio doći u Hram pred Božju prisutnost i zagovarati za ljude. Dakle, Isus ovdje vrši ulogu velikoga svećenika, odakle i spomenuti naziv. U svojoj molitvi Isus zagovara za nekoliko stvari. Prvo, moli za jedinstvo Crkve, i to na jedan vrlo radikalan način: „da budu jedno kao i mi“ (r. 11). U idućoj prošnji Isus moli Oca da njegove učenike, koji su još u svijetu, zaštiti od Zloga. U posljednjoj prošnji Isus od Oca traži da učenike posveti u istini. (usp. Iv 17,17).
U događaju izljeva Duha Svetoga, Otac je ispunio sve tri molbe. Do tada su se apostoli skrivali, u strahu za vlastiti život, jer su mislili prvenstveno na sebe i svoju sigurnost. No nakon primanja Duha Svetoga svi istoga časa izlaze propovijedati Božju riječ, riskirajući pritom svoje živote. Tada su počeli toliko ljubiti svoju braću i sestre da su bili spremni dati život za njih, što se na kraju i dogodilo.


Silaskom Duha Svetoga apostoli su osnaženi za izlazak u svijet, među ljude, a da pritom ne postanu dio toga svijeta. Tako je ispunjena Isusova druga molba. Učenici su dobili darove Duha Svetoga i s njima se mogu oduprijeti zavođenju Sotone.
Treće, upravo je Duh Sveti taj koji je nadahnuo svete autore da napišu novozavjetne biblijske tekstove. Zahvaljujući tim tekstovima, mi danas imamo priliku čuti Božju istinu i posvetiti se u istini, izdvojiti se iz ovoga propadljivog svijeta te gledati na sebe i svijet Božjim očima.


Cijelu propovijed pročitajte na www.sagud.xyz