Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Bogojavljenje – Sveta Tri Kralja”

Bogojavljenje – Sveta Tri Kralja

0

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju Kad se Isus rodio u Betlehemu ­judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s isto­ka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pâsti…