Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Priopćenje Tiskovnog ureda o odnosu Kardinalske komisije i Instituta za religijske poslove (IOR)”

Priopćenje Tiskovnog ureda o odnosu Kardinalske komisije i Instituta za religijske poslove (IOR)

0

Odgovarajući na neke tvrdnje koje su se pojavile u medijima o odnosu Kardinalske komisije i Instituta za religijske poslove (IOR) ističemo sljedeće: Institut za religijske poslove (IOR) je ustanova Svete Stolice, koja ima zadaću „čuvati i upravljati materijalnim dobrima, povjerenim od strane fizičkih ili pravnih osoba, koja se koriste za vjerske i karitativne potrebe“. Upravu IOR-a čine: Upravno-nadzorno vijeće koje je sastavljeno od 7 laika stručnjaka iz raznih zemalja svijeta, Direktor, Zamjenik direktora, Revizori i Prelat kojega postavlja Sveti Otac. Vanjski nadzor u ime Svete Stolice povjeren je Kardinalskoj komisiji, koju je radi transparentnijeg poslovanja imenovao papa Franjo, a koja…