Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Radni dokument Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju”

Radni dokument Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju

0

Radni dokument Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju “Da vaša radost bude potpuna (1v 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima” predstavljen je na ovogodišnjem simpoziju uz 25. obljetnicu vjerskoga odgoja i vjeronauka u školi, 14. listopada 2016. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Kako izvještava Informativna katolička agencija “riječ je o dokumentu čiji je predgovor napisao predsjednik toga Vijeća đakovačko-osječki nadbiskup dr. Đuro Hranić. Cilj radnoga dokumenta je sagledati sveukupno katehetsko djelovanje Crkve kao jedinstvenu cjelinu. U njemu se podsjeća na prijeđeni evangelizacijsko-katehetski put i poziva na hrabrost u ostvarenju misijskoga zanosa Crkve te novoga susreta…