USKRS POD UPITNIKOM

Slavimo Uskrs potišteni. 

Zar nema ploda od Božje žrtve?

Isus je pao i život dao,

a mi i dalje brojimo mrtve.

Nikako da nam dopre do svijesti

kako po Uskrsu novi dan svanu,

i da je čovjek za ljubav satkan,

a ne da drugome zadaje ranu.

Čemu je srce probodeno

ako u grudima nosimo kamen

u kojemu čuče obmane, laži;

dok rukom činimo križa znamen.

Grančice mira dižemo u vis

prijetvorno, slaveći Kralja nebesa.

Buketi cvijeća sakrit’ ne mogu

zadah naših mrtvih tjelesa.

Takvi smo, Bože, jadni u sebi,

slabi da kidamo lance zloće.

Nemoj nas suditi, nego pomogni.       

Izliječi nam srca od sljepoće!                           

Marijan Culjak, Opatija, 25.2.2019.

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS!

Župnik i suradnici