12. nedjelja kroz godinu (C)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki:  Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: „Što govori svijet, tko sam ja?“ Oni odgovoriše: „Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.“ A on im reče: „ A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Petar prihvati i reče: „Krist – Pomazanik Božji!“ A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: „Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.“ A govoraše svima: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.“  Riječ Gospodnja.

KOMENTAR:

 Isus je, nakon što ga je Petar u ime svih apostola priznao očekivanim Mesijom upozorio neka to ne razglašuju dok on ne umre i ne uskrsne. Uzalud je naviještati Krista, ako zajedno s njime ne umiremo za uskrsnuće, ako se trajno ne odričemo sebe kakvi jesmo, da bismo postajali onakvima kakve nas on želi. Crkva koja bi čuvala sebe u sklopu određenog poretka, a ne bi se  trajno žrtvovala za rast čovječnosti u svijetu, ne bi bila vjerodostojna. Svijet u njoj prepoznaje Krista, tek kad je ona poput njega spremna sve izgubiti, da nikoji čovjek ne bi morao biti izgubljen.