Caritas doprinio osnaživanju, socijalizaciji i zapošljavanju 25 beskućnika

Trogodišnji program „Uključi se i ti!“ – u karijerno savjetovanje, u radionice, u terapiju, u volontiranje…, provodio se u Caritasovom Prihvatilištu za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu od 1. studenoga 2016. do 31. listopada 2019. s ciljem socijalnog uključivanja i integracije korisnika u društvenu zajednicu. Program je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U protekle tri godine, od 88 beskućnika obuhvaćenih programom, njih 30 bili su radno aktivni. Njih 25 ostalo je u radnom odnosu, trojica su se prekvalificirala, a jedan upisao fakultet. Svi zajedno zajednici su darovali 10.056 volonterskih sati.

Od ukupno 107 korisnika, koji su boravili na smještaju, njih 88 ili 82,24% sudjelovalo je u programskim aktivnostima (karijerno savjetovanje, predavanja djelatnika HZZ-a, predavanja i radionice financijske pismenosti, socijalizacijske radionice, volonterske i aktivnosti slobodnog vremena). Poboljšane su radne i socijalne kompetencije korisnika koje su pridonijele zapošljavanju 30 korisnika od koji su čak 25 uspjeli zadržati posao. Kroz Mjeru javnih radova HZZ-a Zagreb u trajanju od 6 mjeseci u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije bilo je zaposleno šest korisnika.

Dodatnim uspjehom ističemo činjenicu da su trojica korisnika uspjela završiti izabrana osposobljavanja/prekvalifikacije: jedan osposobljavanje za vozača C, E i D kategorija i prekvalifikaciju za vozača motornog vozila (trogodišnja škola) nakon čega je napustio Prihvatilište i zaposlio se u autoprijevozničkoj tvrtci kao vozač autobusa, drugi prekvalifikaciju za kuhara (trogodišnja škola) po završetku koje se zaposlio u hotelu na moru s mogućnošću stalnog zaposlenja i treći koji je završio osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju konobara te je napustio Prihvatilište i zaposlio se. Jedan mladi korisnik (19) u Prihvatilištu se pripremao za državnu maturu i prijamni ispit te je uspio upisati željeni fakultet, dok je drugi mladi korisnik (20) uključen u projekt kroz koji mu je omogućeno besplatno osposobljavanje za zanimanje po vlastitom izboru.

U individualni savjetodavno – terapijski rad psihijatra bila su uključena 62 korisnika, kojima je taj vid pomoći bio potreban te se s njima kontinuirano radilo na prevladavanju psihičkih teškoća, na njihovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji. Dvanaestorica (12) korisnika poticani su na liječenje od ovisnosti o alkoholu, a osmorica (8) od njih bili su na liječenju, trojica (3) su smještena u terapijske zajednice za liječenje ovisnosti o drogama, jedan (1) se nalazi na detoksikaciji sa supstitucijske terapije prije odlaska u komunu, s trojicom (3) je provođen tretman prevencije recidiva kaznenih djela, jedan (1) je smješten u dom za odrasle osobe, četvorica (4) u udomiteljske obitelji, trinaestorici (13) korisnika pružena je podrška u procesu vještačenja te su dobili nalaz i mišljenje o privremenoj nesposobnosti za rad, trojici (3) korisnika s teškim tjelesnim bolestima pružena je podrška u nošenju sa zdravstvenim problemima, a petorica (5) su smještena u domove za starije i nemoćne osobe. S ostalim korisnicima provođeno je savjetovanje s ciljem unaprjeđenja svakodnevnog funkcioniranja, prihvaćanja svojih ograničenja i prevladavanja aktualnih psihičkih teškoća.

Posebno ohrabruje radno-okupacijski angažman 60 korisnika koji su na različitim poslovima u Caritasu i lokalnoj zajednici odradili ukupno 10.056 volonterskih sati te uključivanje 92 volontera koji su korisnicima Prihvatilišta darovali 952 volonterska sata.
U suradnji sa sedam (7) volonterki – studentica Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom njihovog profesora idejno su osmišljeni i izrađeni edukativno-promotivni materijali: plakat, letak o programu, pozivnica i program za stručni skup te 3D kućice o problematici beskućništva, a koji su potom kontinuirano distribuirani tijekom programa putem javnih akcija i pojedinačno.

Tijekom provedbe programa, veliki trud je uložen u organizaciju kvalitetnog informativno – edukativnoga skupa Psihosocijalna podrška i integracija beskućnika kroz program „Uključi se i ti!“ koji je održan 16. ožujka 2018. godine u Zagrebu čime je ostvaren cilj informiranja, educiranja i senzibiliziranja stručnjaka koji se bave problematikom beskućništva i šire zainteresirane javnosti. Skup je bio vrlo dobro posjećen i medijski popraćen te prijavljen Hrvatskoj komori socijalnih radnika od koje je bodovan kao stručno usavršavanje, na njemu je sudjelovalo 109 sudionika iz cijele RH, od toga 53 socijalna radnika te su ga u evaluaciji sudionici ocijenili vrlo uspješnim i korisnim.
Što se tiče ukupnog zadovoljstva korisnika programom, evaluacija je pokazala da je 44,29% korisnika u potpunosti zadovoljno, 35,71% uglavnom zadovoljno, 18,57% niti su zadovoljni niti su nezadovoljni, nema onih koji uglavnom nisu zadovoljni, a samo 1,43% – odnosno jedan korisnik uopće nije zadovoljan programom.

Caritas zahvaljuje korisnicima na otvorenosti za sudjelovanje u programu te svim partnerima, suradnicima, kolegama, volonterima i dobročiniteljima na podršci i pomoći bez koje ovaj program ne bi bilo moguće realizirati. Iva Hrvačić / Maja Šimić