Tradicionalni nacionalni program pomoći najsiromašnijim obiteljima u Hrvatskoj Hrvatskoga Caritasa odsad pod nazivom „Probudi dobro u svijetu!“

Tradicionalni program Hrvatskog Caritasa  „Za 1000 radosti“, kojim se već 17 godina prikupljaju novčana sredstva za pomoć najsiromašnijim obiteljima diljem Hrvatske, u narednom godišnjem razdoblju, do studenoga 2020., provodimo pod nazivom „Probudi dobro u svijetu!“.

Na tragu zalaganja i proročkih riječi, gesta i djelovanja pape Franje, osobito poticaja uz 3. Svjetski dan siromaha, vjerujemo da i Hrvatska može postati sretna zajednica svih ljudi koji u njoj zasnivaju svoj dom i nastoje osigurati svojim obiteljima život dostojan čovjeka, pritom doprinoseći društvu svojim sposobnostima, darovima i radom.

Dobro u svijetu nije puki priželjkivani cilj ili ishod, nego, naprotiv, plod koji nastaje kada svojim riječima, stavom i djelima nastojimo probuditi, oživjeti, potaknuti u sebi i oko sebe dobro, osnažiti ga i umnožiti. Ako se zalažemo za pravdu, mir i zaštitu života ali  i svega stvorenog, obitelji koje se danas ovdje među nama u Hrvatskoj susreću sa siromaštvom, bolesti, dugovima, nezaposlenosti – a osobito bolno sa životom na rubu društva, s podsmijehom, podcjenjivanjem i odbacivanjem – zaslužuju naše razumijevanje, naklonost i potporu, kao i solidarnost  cijele zajednice.

Bez obzira tko smo, čime se bavimo, koje smo životne dobi, materijalnoga statusa, što planiramo, volimo i što sanjamo – susret sa siromašnim bratom ili sestrom prilika je da svojim  životom ostavimo trag. Da primimo nešto i nešto drugomu damo. Ostavimo li otisak dobra, naš će dar u životu, srcu dodirnute osobe postati dijelom njezine životne popudbine i možda joj zauvijek promijeniti sudbinu. Dobro, makar kako maleno i skromno bilo, približit će nas bar za korak životnom hodu na tragu Onoga koji je „prošao zemljom čineći dobro“, a čije rođenje blagdanom Božića slavimo. „Za 1000 radosti – Probudi dobro u svijetu!“ prilika je da budimo i budemo  dobro (u) svijetu.

Ove godine, uz preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja i uz vjernu pomoć volontera iz Nadbiskupijske klasične gimnazije u Zagrebu, u sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj poslali smo u sklopu programa „Za 1000 radosti“ dovoljno prigodnih promotivnih proizvoda  za sve učenike a i brojne učitelje i nastavnike koji se žele uključiti. (Broj narukvica u pošiljkama naveden je na naljepnici na koverti uz adresu škole.)

narukvice

Nakon 17 godina kako smo učenicima predlagali da – ako mogu – siromašnim obiteljima pomognu prilogom od 5 kuna, ove godine naš je prijedlog da oni koji mogu siromašnim obiteljima pomognu s 10 kuna, ili, prema mogućnostima, nekim manjim iznosom. Stalo nam je, naime, da svatko može uzeti narukvicu s porukom „Probudi dobro u svijetu“ i, noseći je, dnevno se podsjećati da svojim postupcima, stavom i riječima i sam može donijeti dobro svijetu – bez obzira koliko trenutno može novčano pomoći ljudima oko sebe koji su potrebi.

U svakom slučaju, i u svako doba, svatko može makar jednim pozivom na donacijski telefon HC-a 060 9010 (6,25 kn; PDV uključen) ili novčanim darom putem www.caritas.hr  doprinijeti željenom cilju – učinkovitom pomaganju najsiromašnijim obiteljima tijekom cijele godine. Željeli bismo potaknuti i osnažiti nastojanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika da se djeca i mladi prepoznaju kao oni koji – zajedno s drugima u društvu – mogu rasti u duhu solidarnosti, zauzetosti, socijalne osjetljivosti i darežljivosti i vježbati biti nositeljima dobrih promjena u živote ljudi oko sebe.

Na tragu prošle godine uvedene prakse, škole sva prikupljena sredstva uplaćuju na poseban račun Hrvatskog Caritasa kod PBZ (IBAN HR4023400091510126452 poziv na broj 7-19) a na slučajeve teških i dramatičnih situacija učenika/ca i njihovih obitelji škole mogu na obrascu preporuke za pomoć (uz prethodnu privolu obitelji) upozoriti nad/biskupijski caritas na čijem se području škola nalazi kako bi ih mogao uključiti u neki od primjerenih programa pomoći.

Novčana sredstva prikupljena u sklopu cjelogodišnjega nacionalnoga programa za siromašne obitelji u školama, župama, putem donacijskog telefona ali i uplatama građana, jedinica lokalne i regionalne samouprave, hrvatskih tvrtki, obrtnika i udruga – kao i darovane proizvode i usluge poslovnih subjekata – Hrvatski Caritas usmjerava u 16 nad/biskupijskih caritasa, koji njima pomažu najugroženijim korisničkim obiteljima na svojemu području.

Otvoreni smo i za različite oblike suradnje i lokalne inicijative kojima se želi poduprijeti krajnji cilj ovoga programa Hrvatskog Caritasa – djelotvorna pomoć najugroženijim obiteljima i izgradnja društva socijalne osjetljivosti, nesebičnosti i solidarnosti potaknuta djelatnom ljubavlju – Caritasom. Svim darovateljima: bivšim, sadašnjim i budućim iskreno zahvaljujemo! KONTAKT: Hrvatski Caritas, Ksaverska cesta 12a. 10000 Zagreb; 1000radosti@caritas.hr; 015635046; 0912635011

Dodatne informacije o programu “Za 1000 radosti – Probudi dobro u svijetu” možete pronaći ovdje.