Četvrta nedjelja kroz godinu (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

„Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima, oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!“

Riječ Gospodnja.

 

ISUSOVA BLAŽENSTVA

U židovskome narodu veoma je bila živa slika o Mojsiju i njegovu govoru na Sinaju. Prenosilo se to usmenom predajom iz naraštaja u naraštaj jer u tom govoru leži temelj sve njihove religioznosti i povjerenja u Jahvu. Zato i Isus, poput Mojsija, uzlazi na brdo, zauzima učiteljski položaj (sjede i stade naučavati), i progovara o novosti svoga nauka. On naziva blaženima, što možemo prevesti i kao sretnima, sve one koji su pošli za njim. Isus želi naglasiti da svi oni koji ga slijede, usprkos teškoćama i problemima u svakodnevnom životu, mogu biti sretni jer je Bog u njihovoj blizini, jer su oni Bogu blizi. Dok je čovjek opterećen žalostima, siromaštvom, raznim nevoljama koje donosi život ili drugi ljudi često nije svjestan Božje blizine.

Zato Isus upravo takvima progovara da ih utješi i ohrabri te pokaže kako se Bog brine za svakoga. Siromah duhom je svaki čovjek koji je svjestan da sam sebi nije dostatan nego da ovisi o drugima, bilo da je to bračni drug, obitelj, prijatelji, suradnici itd. Takav je čovjek po svome uvjerenju uvijek otvoren za druge, svjestan da oni trebaju njega kao što on treba njih. Ožalošćeni su oni koji sada trpe zbog nekog gubitka ili nanesene nepravde ali žive u nadi da Bog u konačnici ima istinsku utjehu za svaku ljudsku žalost. Krotki su oni koji se ne nameću nego u poniznosti služe tamo gdje je njihova pomoć potrebna, uvijek spremni drugoga saslušati, razumjeti i prihvatiti ne iz interesa nego iz ljubavi.

Gladni pravednosti su svi oni koje drugi ponižavaju, izrabljuju i koriste za svoje niske ciljeve. I njih Bog vidi i bilježi njihovu glad i žeđ da bi ih na kraju nasitio svim dobrima kraljevstva Božjega. Milosrdni su oni koji vide i razumiju tuđu potrebu, unaprijed ne računaju da li se nešto isplati nego pomažu gdje i koliko mogu ne tražeći ništa za uzvrat. Čisto srce označava pravednike koji će radije trpjeti nepravdu nego sagriješiti. Njihova nagrada je gledanje Boga licem u lice. Mirotvorci su ljudi koji grade mir u srcu a ne u deklaracijama. Protivnici su oružja, nasilja, ratova, uvjereni da se svaki nesporazum može riješiti mirnim putem. Doista to su sinovi i kćeri nebeskog Oca u punom smislu riječi.

Isus ne poziva na ustanak, ne zagovara nasilje, ne propovijeda osvetu nego donosi novost života. Ne više  ‘oko za oko i zub za zub’; vraćanje jednakom mjerom, nego praštanje i milosrđe. Doista povijest je pokazala da je to jedini program koji donosi dobre rezultate. Sve druge ideologije donose nemir i razdor. Blago onima koji sebe prepoznaju u Isusovim blaženstvima. To su istinski sretni ljudi.