Dekret Apostolske pokorničarnice o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Dekret Apostolske pokorničarnice
o davanju posebnih oprosta vjernicima
u sadašnjim okolnostima pandemije
Apostolska pokorničarnicaDekret
Vjernicima koji su zaraženi virusom Covid-19, uobičajeno zvanim koronavirus, kao i zdravstvenim djelatnicima, članovima obitelji i svima koji se s bilo kojega naslova, pa i molitvom, brinu o njima, udjeljuju se posebni oprosti.

„U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, molitvi postojani.“ (Rim 12, 12) Ove riječi, koje je sveti Pavao napisao Rimskoj Crkvi, odjekuju cijelom poviješću Crkve i usmjeravaju prosudbu Crkve pred svakim trpljenjem, bolešću i nevoljom.

Sadašnji trenutak, u kojemu se nalazi cijelo čovječanstvo, ugroženo nevidljivim i podmuklim virusom, koji je već stanovito vrijeme silovito ušao u živote svih, dan za danom obilježen je tjeskobnim strahovima, novim nesigurnostima i ponajprije raširenim tjelesnim i duhovnim trpljenjem.

Crkva, po primjeru svoga Božanskog Učitelja, uvijek je na srcu imala skrb za bolesne. Kao što je to naznačio sv. Ivan Pavao II., vrijednost ljudskoga trpljenja je dvostruka: „Ona je nadnaravna, jer je ukorijenjena u božansko otajstvo otkupljenja svijeta, i ona je duboko ljudska, jer čovjek u njoj ponovno pronalazi sebe samoga, vlastito čovještvo, vlastito dostojanstvo i vlastito poslanje.“ (Apostolsko pismo Salvifici doloris, br. 31)

I papa Franjo u ovim je posljednjim danima očitovao svoju očinsku blizinu i obnovio je poziv da se neprestance moli za oboljele od koronavirusa.

Kako bi svi koji trpe zbog bolesti Covid-19 upravo u otajstvu toga trpljenja mogli otkriti „isto otkupiteljsko Kristovo trpljenje“ (Isto, br. 30) ova Apostolska pokorničarnica, ex auctoritate Summi Pontificis (ovlašću Vrhovnoga svećenika), pouzdajući se u riječi Krista Gospodina i razmatrajući duhom vjere sadašnju epidemiju, koju treba živjeti u svjetlu osobnoga obraćenja, udjeljuje dar oprostâ u skladu sa sljedećom odredbom:

Potpuni oprost daje se vjernicima zaraženima koronavirusom, po odredbi zdravstvenih vlasti podvrgnutima karanteni u bolnicama ili u vlastitim domovima, ako se, duhom odmaknutim od svakoga grijeha, duhovno sjedine u slavljenju svete mise, u molitvi Svete krunice, u pobožnosti Križnoga puta ili u drugim oblicima pobožnosti putem sredstava komuniciranja; ili ako barem izmole Vjerovanje, Oče naš i jedan pobožni zaziv Blaženoj Djevici Mariji, prikazujući tu kušnju u duhu vjere u Boga i u duhu ljubavi prema bližnjima, s odlukom da će uobičajene uvjete (sakramentalna sveta ispovijed, euharistijska pričest i molitva na nakanu Svetoga Oca), ispuniti čim im to bude moguće.

Zdravstveni djelatnici, članovi obitelji i oni koji, po primjeru Milosrdnoga Samarijanca, izlažući se opasnosti zaraze, skrbe o bolesnima od koronavirusa prema riječima božanskoga Otkupitelja: „Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.“ (Iv 15, 13), primit će isti dar potpunoga oprosta pod istim uvjetima.

Osim toga, ova Apostolska pokorničarnica rado udjeljuje pod istim uvjetima potpuni oprost povodom sadašnje svjetske epidemije, i onim vjernicima koji će pohoditi Presveti oltarski sakrament, ili biti dionici euharistijskoga klanjanja, ili čitati Sveto pismo barem pola sata, ili izmoliti Svetu krunicu, ili izmoliti pobožnost Križnoga puta, ili izmoliti Krunicu Božjega milosrđa, proseći od svemogućega Boga prestanak epidemije, olakšanje za sve koji su njome pogođeni i za vječno spasenje onih koje je Gospodin pozvao k sebi.

Crkva moli za one koji nisu u mogućnosti primiti sakrament bolesničkoga pomazanja i popudbinu, povjeravajući Božjemu milosrđu sve i svakoga pojedinačno snagom općinstva svetih te vjerniku udjeljuje potpuni oprost u času smrti, ako je primjereno raspoložen i ako je tijekom života obično molio neku molitvu (u tome slučaju Crkva nadomješta tri uobičajena tražena uvjeta). Da bi se zadobio taj oprost preporučeno je korištenje raspela ili križa (usp. Enchiridion indulgentiarum, br. 12).

Neka Blažena vazda Djevica Marija, Majka Božja i Majka Crkve, Zdravlje bolesnih i Pomoćnica kršćana, Odvjetnica naša, pohiti u pomoć trpećemu čovječanstvu, odvraćajući od nas zlo ove pandemije i neka nam izmoli svako dobro, potrebno našemu spasenju i posvećenju.

Ovaj je Dekret valjan usprkos bilo kojoj protivnoj odredbi.

Dano u Rimu, u sjedištu Apostolske pokorničarnice, 19. ožujka 2020.
 Kardinal Mauro Piacenza
Veliki pokorničarKrzysztof Nykiel
Namjesnik