Devetnaesta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po IvanuU ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’« Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.« Riječ Gospodnja.KOMENTAR: Sa sviju strana nas obasipaju govorom o ekonomskoj krizi, recesiji, depresiji, mukama i poteškoćama da nerijetko ljudi požele citirati proroka Iliju iz današnjeg prvog čitanja. U malodušje čovjek relativno lako upada. I u želju za odustajanjem. Kao da se, jednom opredijeljeni za dobro, brzo umaramo u svakodnevno življenju dobra. Kao da nam snage padaju i kao da se ideali mute. Potrebno je znati dvije stvari s tim u svezi. Prva od njih je da je to sasvim uobičajena situacija u kojoj su se našli svi ljudi koji su se opredijelili za Boga. Od Abrahama i Mojsija pa preko Ilije sve do Bogočovjeka Isusa u Getsemanskom vrtu. Druga, puno hitnija stvar, je činjenica da nam Bog daje dovoljno okrepe i snage da, surađujući s milošću, nikada ne odustanemo s pravoga puta.Opredijeljenost za Boga i sudjelovanje s milošću dovodi do sljedeće dvije stvari koje su zapisane u današnjem drugom čitanju, odnosno u evanđeoskom odlomku. Osoba koja se opredijeli za Boga živi kvalitetan život na zemlji. Oslobađa se i gorčine i srdžbe i gnjeva i vike i hule. Oslobađa se svega onoga što nam se čini tako prisutnim u našem mentalitetu i svakodnevnom komuniciranju. A oslobođeni onoga što uništava i osiromašuje život, sposobni smo opredijeliti se za življenje dobrostivosti, milosrdnosti, opraštanja i ljubavi. Sposobni smo proći kroz život u ljubavi i ljubeći. Nije na ovom svijetu loše zato jer su dionice na burzama pale ili zato jer banke zarađuju manje od planiranoga niti zato jer se povećava PDV ili porezi. Na ovom svijetu je loše samo onda kad nedostaje ljubavi. Gdje je ljubav nazočna ondje je dobro, bez obzira na sve druge okolnosti.Život na zemlji nam je sretniji, spokojniji, mirniji i blagoslovljeniji ako se opredijelimo za Krista i život u njegovoj djelotvornoj ljubavi, bivamo i utješeni obećanjem vječnog zajedništva s Bogom. Život s Bogom na ovoj zemlji kao i zajedništvo s njim i s braćom i sestrama, logično dovodi i do vječnog zajedništva s Bogom te sa svim anđelima i svetima. I ne treba tu puno mudrovati ili tražiti dokaze. Valja nasljedovati ono što je zapisano u današnjem pripjevnom psalmu. Valja nam se odvažiti, pokušati, vidjeti i uvjeriti se kako je dobar Gospođin i koliko nam zajedništvo s njime mijenja perspektivu i osmišljava život.