Druga nedjelja po Božiću

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.  I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Riječ Gospodnja.

Komentar: Mi slušamo i čitamo puno riječi. Ali riječ koja nam pomaže, riječ koja nam priopćava prihvaćanje i razumijevanje, prijateljstvo i blizinu, čujemo rijetko. Među mnogim riječima, pa i u svetoj misi, nađe se možda samo nekoliko rečenica koje dopiru ne samo do našega uha, nego i do našega srca. Liturgijska čitanja današnje nedjelje govore o dubokoj Božjoj naklonjenosti, ljubavi i povjerenju prema ljudima. Tu razumijemo život kao povezanost s Bogom, kao izrastanje iz njegovih korijena u naš vlastiti život. Upravo na početku jedne nove godine, ali isto tako i na očigled svega novog i nepoznatog, dobro je poći s dobrom zalihom povjerenja prema problemima koji nam se približavaju.

Božja radost zbog nas može nam biti oslonac i darovati nam snagu da se upustimo u stvari koje nam se bez Božje zaštite čine preopasnima, previše problematičnima ili previše teškima. Promatramo li život iz te perspektive, onda i padovi i neuspjesi, koji su zapravo uvijek dio ljudskoga života, ne znače doduše manje patnje i boli, ali gube onu svoju egzistencijalnu prijetnju, jer smo i u takvim situacijama u Božjoj ruci sigurni. Isus, koji živi iz te otvorenosti i blizine Božje, On, koji je sam oživotvorena Riječ Božja, daje svojom riječju i životom svjedočanstvo za Boga i njegovu naklonjenost nama ljudima. Božja riječ obećanja, izrečena svakome i svakoj od nas osobno, ostaje za nas poziv i pitanje: hoćemo li je pustiti u naš život, hoćemo li otvoriti svoje srce, hoće li ta Riječ u našem životu postati “Tijelom”, ovisi samo o našoj osobnoj odluci. U svakom slučaju Bog iz sveg srca želi osobni susret i odnos s nama.