OBAVIJEST VJERNICIMA IZ STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE – Kardinal Bozanić je dao preporuke za uskrsne mise: Slavlja u crkvama bez vjernika, prijenosi na lokalnim televizijama, hranu će blagosloviti roditelji

Stožer civilne zaštite Grada Zaboka sukladno svim do sad donijeti odlukama i preporukama  nastoji maksimalno zaštititi građanstvo od širenja korona virusa i mišljenja je da u svakoj  prilici svakodnevno o tome treba voditi računa i odgovorno se ponašati prema sebi i drugima.

Stožer civilne zaštite Grada Zaboka pohvaljuje suradnju župnika sv. Jelene Križarice Marijana Culjaka i Zagorje.com-a  vezano uz objave svetih misa i poruka vjernicima preko videa na portalu zagorje.com, koji svi rado pratimo. Osim toga mise se prenose i preko drugih medija.

Napominjemo da je Sveta Stolica izdala Uredbu da se  proslava Uskrsa, najvećeg katoličkog blagdana, ove godine odvija  bez vjernika, bez pranja nogu i procesije, prema uredbi “u vrijeme Covida-19”.

Molimo Vas da se svi zajedno pridržavamo danih preporuka i uredbi.

ŽELIMO VAM MIR I DOBRO ZDRAVLJE U OBITELJI I ZAJEDNICI, SRETAN  VAM I BLAGOSLOVLJEN USKRS I USKRSNI BLAGDANI.

NAČELNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZABOKA

                 Valentina Đurek, dipl. inf., univ. spec. oec.