Prva korizmena nedjelja (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:  Duh povede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i  četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: „Ako si  Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.“ A on odgovori:  „Pisano je: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’“ Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: „Ako si Sin Božji baci se dolje! Ta pisano je: ‘Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’“ Isus mu kaza: „Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!“ Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: „Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.“ Tada mu reče Isus: „Odlazi, Sotono! Ta pisano je: ‘Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’“ Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.  Riječ Gospodnja.

KOMENTAR NA EVANĐELJE

   Na Pepelnicu je započelo vrijeme korizme. To je novo razdoblje u crkvenoj godini. Traje četrdeset dana i priprava je za Uskrs, proslavu Gospodinova uskrsnuća. To je vrijeme obraćenja i pokore, posta, odstranjivanja mana, vrijeme molitve i dobrih djela. Korizma traje četrdeset dana a to je u Bibliji posebno sveti broj, broj nade, iščekivanja, pokore i posta. 40 je godina Izrael putovao kroz pustinju do Obećane zemlje; 40 je dana Mojsije boravio na brdu Sionu da dobije zapovijedi; 40 je dana Jona propovijedao pokoru u Ninivi; 40 je dana trajao opći potop; 40 je dana boravio Isus u pustinji; 40 je dana boravio Uskrsli među apostolima prije uzašašća.

Isus u pustinji

Kroz tri kušnje đavao želi Isusa odvratiti od puta kojim je pošao za spasenje svijeta a taj put je zacrtao Otac nebeski. Odvratiti Isusa od Očeve volje bio bi potpuni đavlov uspjeh.

  1. Kamenje i kruh

Sotona nagovara Isusa da čudom pretvori kamenje u kruh. Tada će ga ljudi slijediti i slaviti i moći će vladati njima.  Isus je jasan: kruh svakidašnji stječe se radom i zalaganjem a on je došao ljudima dati kruh života vječnoga koji ne propada i ne donosi smrt.

  1. Vlast i podložnost

Sotona u drugoj kušnji nudi Isusu vlast nad svijetom a traži od njega da mu se pokloni, da postane ovisan o njemu. Isus odgovara: ja ne želim vladati svijetom nego spasiti svijet od propasti. Ja ću ljudima ponuditi Kraljevstvo nebesko, kraljevstvo ljubavi.

  1. Slava

Baci se s vrha hrama i sve ćeš zadiviti. Ljudima ćeš pružati predstave i oni će te slijediti.  I ovu kušnju Isus odbacuje. „Nisam došao činiti vratolomije i cirkuske predstave i iskušavati Božju moć. Moja žrtva na križu pribavit će ljudima moć da se vinu u nebesa. Križ je moj uspjeh i moja slava.“

Đavao odlazi poražen. Istrošio je svoje mogućnosti ali bez uspjeha. Ni bogatstvom, ni vlašću ni slavom nije uspio pridobiti i kupiti Isusa. Imamo li mi takve vjere iz koje bismo crpili snagu u svakoj životnoj kušnji i ostali vjerni Ocu nebeskom? Korizma je pred nama upravo zato da svoju vjeru pročistimo, svoje ufanje učvrstimo a nadu ražarimo. Tada ni nad nama đavao neće imati nikakve moći ni vlasti.