Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “oprost”

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu (A)

0

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: „Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?“ Kaže mu Isus: „Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.“ „Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započne obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovijedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te da se podmiri dug. Nato sluga pade ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa…