Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “peta korizmena”

Peta korizmena nedjelja (A) Gluha

0

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Lazarove sestre poručiše Isusu: »Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je.« Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: »Pođimo opet u Judeju!«  Kad je dakle Isus stigao onamo, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. A kad Marta  doču da Isus dolazi, pođe mu ususret, dok…