Treća nedjelja došašća

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori: »Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! – kako reče prorok Izaija.« A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.  Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Ova se nedjelja zbog svoga navještaja radosti zove „Nedjelja radujte se“; Ivan naviješta Židovima: Među vama stoji koga vi ne poznate. – Crkva nam naviješta: Gospodin je blizu. Zaista je blizu u svojoj riječi kojom nas uči živjeti; blizu je u svojim otajstvima kojima posvećuje naš kršćanski život; blizu je u našoj ljubavi i dobroti kao i u ljubavi i dobroti naših bližnjih po kojoj nam ovaj život usprkos svim neprilikama bar na momente postaje radostan. Isus sam sebe proglašava pomazanikom koji donosi radost: – zauzima se za oslobođenje zarobljenika i zatvorenika; – zauzima se za siromašne; – zauzima se za sve „koji su slomljena srca“. Isus donosi novu jubilarnu godinu.

A u jubilarnoj godini oslobađali su se svi robovi, svima su se vraćala izgubljena očinska dobra, svi su se vraćali na svoje i k svojima. Sada se sve to ispunjava, rekao je Isus u Nazaretu, nakon čitanja Izaijinog navještaja. To je navještaj nama danas. Zaista se ova Izaijina riječ ispunja danas: blizinom Kristovog dolaska, oproštenjem grijeha u Božićnom pomirenju s Bogom i bližnjima, božićnim blagdanima kojima obilježavamo tu cjelokupnu radost spasenja. (Marijan Culjak, župnik)