Uključite se u molitvu Devetnice Blaženoj Djevici Mariji za uspjeh i blagoslov Sinode

U svom Pismu povodom završetka Svete godine milosrđa, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić ističe: „Završetkom Jubileja milosrđa nipošto ne završava naša kršćanska usmjerenost na življenje Božjega milosrđa i ta snaga ne prestaje djelovati u oblikovanju Crkve. Štoviše, Jubilej nam je otvorio srca i oči, da bismo vidjeli gdje je potrebna veća prisutnost naše vjerničke zauzetosti i ljubavi, da bismo se otvorili Božjem milosrđu. Do toga nam je osobito stalo sada kada se nalazimo neposredno pred početkom zasjedanja Druge sinode naše Nadbiskupije, moleći zagovor Presvete Bogorodice Marije i blaženoga Alojzija Stepinca.“

Potaknuti pozivom našeg Nadbiskupa, pozivamo sve koji mogu da se uključe u molitvu Devetnice Blaženoj Djevici Mariji za uspjeh i blagoslov Sinode. Devetnicu ćemo moliti od 30. studenoga i završiti 8. prosinca 2016. godine kada će euharistijskim slavljem, koje će u zagrebačkoj katedrali predvoditi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić s početkom u 18 sati, biti otvorenje Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Ujedno, pozivamo sve koji mogu da taj dan budemo zajedno na euharistijskom slavlju u katedrali.

Prvo zasjedanje Sinode održat će se u petak i subotu, 9. i 10. prosinca 2016. godine na temu Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije. Drugo zasjedanje Sinode održat će se u petak i subotu, 3. i 4. ožujka 2017. godine na temu Crkva zagrebačka u zajedništvu svoga poziva i poslanja. Treće zasjedanje Sinode održat će se u petak i subotu, 31. ožujka i 1. travnja 2017. godine na temu Crkva zagrebačka u slavljenju Kristova otajstva. Četvrto zasjedanje Sinode održat će se u petak i subotu, 6. i 7. listopada 2017. godine na temu Crkva zagrebačka u hrvatskome društvu. Završno zasjedanje Sinode održat će se u petak i subotu, 8. i 9. prosinca 2017. godine.

Više o samoj Sinodi, kao i aktualne vijesti o Sinodi, pratite na internetskim stranicama Zagrebačke nadbiskupije www.zg-nadbiskupija.hr.

U nastavku se nalaze molitve i razmatranja Devetnice Blaženoj Djevici Mariji* koja je najbolji primjer kako nasljedovati Gospodina Isusa Krista:

Uvodno razmatranje

Marija, djevica, žena, majka, pomoćnica, spasiteljica, tješiteljica… kako je sve naš narod nazivaše kroz godine i stoljeća, napose u teškoćama i tugama, u progonima i suzama – bila je ona koja ne ostavlja, koja voli. Marija zna da čovjeka najbolje i najlakše može pokrenuti Ljubav. Ljubav mijenja, ljubav obogaćuje, ljubav je zarazna. Ona čovjeka tjera da ljubi druge i da manje voli sebe. Marija je stoga jedinstveni primjer. Nadahnjuje i sada kao i prije 20 stoljeća. Kroz njenu bol odražavale su se i naše boli, kroz njenu vjeru rasla je i naša vjera.

PRVI DAN

O Marijo, što ljubezno* obazireš se na naš glas,
Svom smjernošću te molimo,* bez prestanka pomaži nas.
Pomozi kada prestupci* ko lanac ljut nas okuju,
Odriješi brzo veze sve* što srca grijehom stiskuju.

Priteci, kada stane svijet * privlačiti nas obmanom,
Ne pusti, raj da prezremo* i udarimo stazom zlom.
Priteci kada kakav bol* i naše tijelo spopadne,
Daj mirno nam živovati* dok vječni dan ne osvane.

Razmatranje – MARIJA U POVIJESTI SPASENJA

Blagoslovljen da si, Bože, Gospodaru svijeta i Voditelju povijesti! Učinio si da ovaj svijet odsijeva ljepotom, a kao krunu stvorenja čovjeka si sazdao. Obdario si ga umom da otkriva tajne prirode, u srce si mu ulio ljubav da s drugima u miru i radosti živi. Pozvao si ga na puninu života u Kristu. Zato si dao da se rađaju ljudi koji su tu povijest svojim zalaganjem gradili i spremno odgovarali tvome pozivu. A i onda kad su odustajali od tvog nauma, na svoj si ih put nanovo vraćao. U punini vremena dao si nam kao dar Mariju, ženu koja je označila vrhunac i prekretnicu povijesti, Mariju, koja je svojom vjerom tebi odgovorila i iz čijeg je tijela satkan tvoj Jedinorođenac, naš Spasitelj. U njoj si i nas pozvao da tu povijest nastavljamo. Tebe zato molimo, da u povijesti svjesno živimo, da na tvome djelu spasa surađujemo i danas pridonesemo da djelo tvoga Sina, djelo ljubavi i spasenja, postane stvarnost. Tebe molimo da ta povijest spasa ne prestane, već da se za nju svatko od nas iskreno i spremno založi, i da događaj Krista zahvati sav svijet i postane naša zbilja, kako bi rodoslovlje naših obitelji u sebi imalo ljudi vrijednih i požrtvovnih, suradnika tvoga Duha i spasitelja braće ljudi.

Molitva Bezgrešnoj

Bezgrešna i neoskvrnjena Djevice, Kraljice neba i zemlje, utočište grešnika, naša najmilija Majko, Bog je tebi povjerio posredovanje svoga milosrđa. Ja, siromašni grešnik, padam pred tobom ničice, ponizno te moleći: primi me kao svoj posjed i vlasništvo. Djeluj u meni, u svim sposobnostima moga tijela, duše, u cijelom mom životu, u mojoj smrti i u mojoj vječnosti kako se tebi dopada. Napravi od mene što ti želiš, da se ispuni što je pisano o tebi: “satirat će glavu zmiji’’ i “po tebi su se izjalovile sve zablude svijeta”. Dopusti mi da budem pogodno sredstvo u tvojim čistim i milosrdnim rukama. Daj da mnoge trome i zabludjele duše učim da te upoznaju i da te ljube te da se tako širi što je moguće bolje sveto Isusovo Kraljevstvo. Uistinu, samo tamo, gdje ti dolaziš, pridobit ćeš milost obraćenja i posvećenja duša, jer sve milosti iz Srca Isusova dolaze na nas po tvojim rukama. Amen. Zdravo, Marijo…

Majko Sina Božjega

Pozdravljamo te, preljubljena Kćeri nebeskog Oca, Majko Sina Božjega, svetište Duha Svetoga. ti si našla milost kod Boga. Duh Sveti je sišao na tebe i osjenila te je sila Svevišnjega. Rodila si Prvorođenoga. Pozdravljamo te, uzvišena Kćeri Sionska. Išla si putem vjere do trenutka kad si stajala pod Križem svoga Sina, i tako se ispunio Božji plan spasenja na koji si pristala svim srcem. Kao Majka, trpjela si sa svojim Sinom kad se On jednom zauvijek prikazao Ocu za nas. Majko Božja i Majko naša, svome nas Sinu preporuči, suoči nas sa svojim Sinom. On je naš posrednik i zagovornik kod Oca. 

Molitva za Sinodu

Bože, svemogući i dobri Oče!
Ti si nas u Kristu izabrao prije vjekova,
da bismo bili tvoj sveti narod.
Otvori nam srce nadi i milosti Sinode
kao tvojemu pozivu na obnavljanje zajedničkoga doma
naše svete Zagrebačke Crkve,
da u svijetu bude vidljivi znak tvoje ljubavi
koja prihvaća, oprašta i spašava.

Gospodine Isuse, Dobri pastiru!
Ti vodiš Crkvu na životne pašnjake.
Daj da zajednički dijelimo radosni napor Sinode,
kao put novoga navještaja Radosne vijesti.
Daj da u vjerničkim zajednicama poraste glad
za tvojom riječju i da je svjedoče životom,
preobražavajući svijet na sliku tvoga Kraljevstva.

Duše Sveti, dare Ljubavi!
Poslan si od Oca i Sina, da bi nas vodio prema zreloj vjeri.
U srcima svih vjernika, pobudi iskrenu želju za solidarnošću,
kako bi Sinoda bila djelatan odgovor na očekivanja ljudi.
Podari nam snagu svjedočenja;
budi zalog našega jedinstva,
izvor utjehe i nade te sigurnost prepoznavanja istine!

Blažena Djevice Marijo, Majko Crkve!
U zajedništvu sa svetima koji su nosili Evanđelje
u hrvatskoj Domovini,
prati naše korake,
da bismo zajedno živjeli događaj Sinode
kao dar nove Pedesetnice
kako bi svaka kršćanska zajednica
postala kvascem čovječnijega društva.
Po Kristu Gospodinu našemu.
Amen.

DRUGI DAN

Ljiljane bijeli nebeskog kraja,
ljepši i draži no sunašca sjaj.
Mirisni cvijete vječnoga raja,
Kraljice neba, pomoć nam daj.

Majčice, čuj svoje dječice glas,
Brani i štiti nas, moli za nas.
Brani i štiti nas, moli za nas.

Čudesnog kipa milosno cvijeće
sipala ti si na hrvatski dom.
Zanosno narod do tebe kreće
moleć se tebi i Sinku tvom.

Ispred tvog kipa drhtavih grudi
roneći suze mi vapimo svi.
Hvala ti, Majko, uz nas vijek budi,
tko će nam pomoć, ako ne ti!

Razmatranje – BEZGREŠNA

Gospodine, svijet si stvorio i odredio da se razvija. U njemu je nikla i klica života i ovu našu zemlju obdarila biljem i svim živinama. Čovjeka si umom obdario i u srce mu ljubav unio. A u punini vremena poslao si svoga Sina da nas sve ujedini i stvori novo bratstvo među ljudima, bratstvo prožeto njegovim Duhom, Duhom koji unosi ljubav u svijet, a zlo u svijetu umanjuje. Ti si, Gospodine, htio da to prva ostvari Marija. Odvijeka si naumio da ona bude s Kristom najtješnje povezana. Zato si učinio da ona bude početak novog roda, da bude bezgrešna, jer je samu ljubav unijela u svijet, da ne bude grijehom okaljana jer je postala majkom svih živih. Učinio si je miljenicom svojom i među svim ženama blagoslovljenom.

Danas ti upravljamo molbu: Daj da i mi budemo više usmjereni prema Kristu, s njime povezani, ispunjeni njegovim Duhom, da tako stvaramo domovinu novog života, a zlo izgonimo iz svijeta. Posebnu ti molbu upravljamo za one koji se krštavaju za Krista. Rastući u ovom tjelesnom životu, neka u njima bude sve jači novi, Kristov život i da taj život šire svijetom.

Marijo, ti si prisutna među nama!

Majko Božja, ti bdiješ nad svakim od nas. Bezgrešna, naše te oči ne mogu vidjeti, ali ti si među nama i to pokazuješ na tisuću načina onima koje držiš dostojnima. Klikće moja duša, jer ti si otišla s ovoga svijeta, a ipak se nisi udaljila od ovoga svijeta koji gasne, nego nam posreduješ besmrtni život, približavaš se nama kada te zazivamo i dopuštaš da te upozna onaj tko te vjerno traži. Amen.

Molitva za Sinodu…

TREĆI DAN

Početak svijeta boljega* u ovaj dan se začinje
Jer život poče Djevica* božanske Riječi Rodilja.
Ti, Kćeri višnje Svjetlosti,* ti, Diko roda ljudskoga,
Tvoj Sin te, evo, sačuva* od ljage grijeha istočnog.

Golubice ti ponizna,* sva čista, sveta, nevina,
Ti budi blagovjesnica* svem svijetu mira Božjega.
Sva slava Ocu višnjemu* i Sinu s Duhom Presvetim,
Jedinstvenom što milosti* obdariše te bezgrešnu. Amen.

Razmatranje – MARIJA ŽENA

Dobar si i darežljiv, Bože! Muškarcu si udijelio družicu života, da mu bude suradnica i pomoćnica. Njoj si dao srce koje je otvoreno životu, koje, ljubavlju obdareno, postaje jeka tvoje ljubavi. Htio si da žena bude trajan blagoslov svijetu, a u punini života dao si nam ženu Mariju. Ona je uvijek bila tebi otvorena vjerom, postala je majkom novog života. Ona je tvoja vjerna službenica koja je unijela u svijet dar života. Nju si nam postavio znakom nade, da i mi svi postignemo ono što si na njoj ostvario. Molimo te, pošalji i danas našem narodu žena koje će biti službenice života i ljubavi. Pošalji žena koje će biti majke živih i postati nada našem narodu. Učini da, poput Marije, žene i majke budu otvorene daru života, da nikada ne gube vjere u tvoju Ljubav već da budu jeka tvoje dobrote i vjernosti i tako postanu blagoslov našemu narodu. Gospode, tebi zahvaljujemo za svaku suzu i napor svojih majki i supruga, za svaku brigu i požrtvovnost njihovu u našim obiteljima. Zahvaljujemo ti za žene našega naroda koje rađaju i prenose život, koje unose toplinu u svijet gdje vlada led tvrdoće, u srca ljudi koja su često puna nerazumijevanja i prezira. Gospode, djelitelju života, budi blagoslovljen sada i u vijeke!

Neka naša radost bude potpuna

O, Presveta Djevice, Majko Božja, Majko Kristova i Majko Crkve, milostivo nas pogledaj. Djevice vjerna, moli za nas. Nauči nas vjerovati kao što si ti vjerovala. Neka naša vjera u Boga, Krista i Crkvu bude uvijek čista, vedra, hrabra, jaka i velikodušna. Majko predostojna ljubavi, majko lijepe ljubavi, moli za nas. Nauči nas ljubiti Boga i braću ljude kao što si ih ti ljubila, daj da naša ljubav bude uvijek strpljiva, dobrohotna i obzirna. Uzroče naše radosti, moli za nas, nauči nas znati u vjeri prihvatiti čudesnost kršćanske radosti koja se rađa i umnaža po patnji, odricanju i sjedinjenju s tvojim raspetim Sinom. Neka naša radost bude uvijek iskrena i cjelovita pa da je možemo i drugima dati.

Molitva za Sinodu…

ČETVRTI DAN

Zdravo, Djevo, svih milosti puna,
vječnog sunca ogrnu te sjaj.
Oko čela zvjezdana ti kruna,
ispod nogu stenje pakla zmaj.

Rajska Djevo, kraljice Hrvata,
naša Majko, naša zoro zlata,

odanih ti srca primi dar,
primi čiste ljubavi nam žar.

Blažena si, jerbo sva si čista,
zmijin dah ne okuži ti grud!
Zvijezda sreće i nama da blista,
noći grijeha mrak rasprši hud!

Rajska Djevo, kraljice Hrvata,
naša Majko, naša zoro zlata,
odanih ti srca primi dar,
primi čiste ljubavi nam žar.

Razmatranje – MARIJA – SLUŽBENICA RIJEČI

Mudar si i providonosan, Bože, tvorče svijeta i voditelju povijesti ljudskoga roda. Riječju si svojom vodio narod, po prorocima si ga usmjeravao novim putovima, donio nam konačnu Riječ spasenja. Izabrao si i Mariju koja je bila poslušna tvojoj riječi, i koja je svojom spremnošću omogućila da Riječ Života odjekne među nama. Zahvaljujemo ti, Bože. Za svaku tvoju spasiteljsku riječ koja je u povijesti izgovorena, za svaku tvoju riječ koja nam je u Pismu sačuvana i koja se naviješta u našim zborovima. Tebe molimo: daj da ostanemo vjerni tvojoj riječi, da poput Marije o njoj razmišljamo te tako tvoja Riječ u nama postane život, da po nama odjekne u svijetu. Molimo te, da se toj Riječi nikada ne iznevjerimo, već daj da njoj jedinoj služimo i za njom uvijek žeđamo. Svojom si Riječju, Gospodine, svijet stvorio, i učinio da ona Tijelom postane: ne zapusti nas ni danas, već daj da joj budemo poslušni i da po nama i danas ona stvara bolji život. Daj da se i danas tvoja Crkva njome hrani i, njome nahranjena, svijetu prenosi Riječ Života.

Za produbljenje vjere i zvanja

Posvećujemo ti naše snage i spremnost služiti Kristovu planu spasenja. Marijo, molimo te da se, po milosti Duha Svetoga, u cijelom kršćanskom narodu produbi i utvrdi vjera, da zajedništvo nadvlada kvasac podijeljenosti, da nada oživi u obeshrabrenima. Molimo te za one koji trpe posebne fizičke ili duševne patnje, koji su podlegli napasti nevjernosti, one koji su uzdrmani sumnjom u ozračju nevjere, one koji trpe progone zbog vjere. Povjeravamo ti apostolat laika, služenje svećenika, svjedočanstvo redovnika. Molimo te da zvanja u redovnički i svećenički život budu živo prisutna i da ih mnogi slijede, na slavu Božju i za životnu snagu Crkve. Marijo, nauči nas ljubiti. Za ljubav te molimo, Marijo, ljubav prema Kristu, jedinu, najveću, potpunu ljubav darivanja i žrtve za braću. Nauči nas tako ljubiti. Isprosi nam vjeru, nadnaravnu, jednostavnu, cjelovitu, jaku, iskrenu i živu vjeru koja se napaja iz svog istinskog izvora riječi Božje, i nepogrešivog izvora učiteljstva Crkve, koje je Isus ustanovio i za koje on jamči. Blažena ti koja si povjerovala, utješi nas svojim primjerom! Marijo, po tvom zagovoru, ugledajući se na tebe, molimo za nadu. Ufanje naše, zdravo! Nada nam treba, toliko nam treba. Marijo, Majko Crkve, ti sliko i početku Crkve, svijetliš pred Božjim narodom kao znak sigurne nade i utjehe!

Molitva za Sinodu…

PETI DAN

Zdravo, zvijezdo mora,* Majko Božja nježna,
Vazda djevičanska,* Dveri rajska, zdravo!
Ti što začu pozdrav* s usta Gabrijela:
Mirom nas ukrijepi,* mijenjaj ime Evi.

S krivca lance skini,* slijepu daj da vidi,
Tjeraj naše jade,* sve isprosi dare.
Majkom se pokaži,* molbe nam prikaži Onom,
rad nas što je* posto dijete tvoje.

Djevo osobita,* smjerna k’o ni jedna,
Grijehu ti nas otmi, * smjerne, čiste tvori.
Daj nam sveto živjet’,* sigurno putovat,
Uz Isusa vijekom* radovat’ se s tobom.

Razmatranje – MARIJA – VJERNICA

Premudar i predobar si, Bože, Spasitelju naš. U davnini si Abrahama pozvao da pođe na put u nepoznato i postao mu saveznikom. I onda kad te tvoj narod napuštao, nikada ga nisi ostavljao, već si u njemu uvijek nalazio vjerni ostatak, one koji su u tebi tražili i nalazili spas. Danas ti zahvaljujemo za vjeru kojom je Marija odgovorila na tvoju riječ. Zahvaljujemo ti za povjerenje kojim se na tebe oslanjala. Tebe je tražila i uvijek ti vjerna ostala. Molimo te i za vjeru današnjih ljudi: za vjeru mladih, koje zoveš da ostvare svoj život, i za vjeru starih koji se nalaze na kraju putovanja: neka se na te oslone, a ti im budi budućnost. Molimo te i za vjeru muževa i žena koji grade život: da ne sustanu i da ne smalakšu u vjeri, već da uvijek iznova tebe traže, tvoju riječ slušaju i s povjerenjem se u tebe pouzdaju. Molimo te i za svoju vjeru: neka ne bude to vjera riječi, već vjera života, vjera povjerenja i oslona na tebe, vjera koja samo tebe traži i koja ostaje otvorena tvome Duhu koji nas danas želi povesti naprijed. Postani nam oslonac. Ti nam budi Život koji ćemo tražiti i snaga koja će nas pratiti. Ti, prisutni i uvijek dobri Oče, pomozi da se od tebe ne odijelimo, već da se i ‘protiv nade’ na tebe uvijek oslanjamo i u tebi postignemo puninu Života te jednom zauvijek budemo ukorijenjeni u Ljubavi – u tebi, Bogu svome.

U svakom licu – tvoj Sin

Majko boli, upravo u trenutku smrti svoga Sina dobila si novo poslanje: da budeš naša Majka. Majko svih vjernika, ti u svakome od nas vidiš ljubljeno lice svoga Sina Isusa. Zagovaraj nas kod njega za naše dobro i otkupljenje svijeta. Majko boli, pred tebe dovodim bolesnike i starce, sve koji su pritisnuti teretom grijeha. Znam da će u tebi naći sigurnu luku, utjehu i pomoć. Vodit ćeš ih nježno, ali odlučno k podnožju pobjedničkog Križa. O, bezgrešno Srce Marijino, puno ljubavi za svoga Sina, povjeravam ti mlade pred čijim očima svijetli budućnost. Štiti ih od zla, neka vide da je samo tvoj Sin Put, Istina i Život, da samo u njemu imaju budućnost punu nade i život utemeljen u ljubavi. Ti, koja si tako duboko i majčinski vezana uz Crkvu, predvodila si putovima vjere, nade i ljubavi cijeli Božji narod. Zagrli sve ljude koji su na putu, hodočasnici u vremenu prema vječnim odredištima, s onom ljubavlju koju je sam božanski Otkupitelj, tvoj Sin s križa ulio u tvoje Srce. Budi majka svih naših zemaljskih putova, čak i kad postanu krivudavi, da bi se svi na kraju našli u velikoj zajednici koju je tvoj Sin nazvao ovčinjakom, dajući za nju život kao dobri pastir.

Molitva za Sinodu…

ŠESTI DAN

Kraljice svete krunice,* beskrajne sreće more!
Tebi se puci klanjaju,* anđeli tebi dvore.
Kraljice krunice, moli za nas!
Kraljice krunice, budi nam spas!

Divno si čudo stvorila* krunicu kad si nam dala,
nebo i zemlja pjevaju:* bila ti čast i hvala.
Kraljice krunice, moli za nas!
Kraljice krunice, budi nam spas!

Zrncima svete krunice,* cvatu nam bijele ruže,
nose ih k tvome prijestolju* anđeli što te kruže.
Kraljice krunice, moli za nas!
Kraljice krunice, budi nam spas!

Razmatranje – MARIJA DJEVICA

Gospodine, čovjeka si pozvao da živi s drugima i da tvoju ljubav unosi u svijet. Pozivaš ga da se ostavi zla i da surađuje u spasenju što ga neprestano nudiš ljudima. Krista si nam poslao da živi među nama, da svijetu dade svoga Duha koji od svih ljudi stvara jedino tijelo, novi rod koji s tobom sklapa savez i tako širi tvoju ljubav. Mi ti, Gospodine, zahvaljujemo što si dao da ga Marija svijetu rodi, ne voljom muževljevom nego Duhom Svetim. Upravljamo ti svoju molbu: ne daj da se zlo oko nas širi kao klica zarazna, već neka među ljudima bude onih što tebe spoznaju i priznaju, što ti vjerni uvijek ostaju i tvoga Duha ne izdaju. Molimo te da uvijek bude sve više onih koji su tebi vjerni, koji se u tebe pouzdaju, koji i u muci i patnji radost osjećaju i oko sebe je šire.

Marijo, izvore života!

Tebi, Marijo, izvore života, približava se moja žedna duša. Tebi, blago milosrđa, utječe se u svojoj bijedi. O, kako si bliska, najbliža Gospodinu! On živi u tebi i ti u njemu. U tvome svjetlu mogu motriti svjetlo Isusa, Sunca pravde. Sveta Bogorodice, pun sam povjerenja u tvoju nježnu i čistu ljubav. Budi mi posrednica milosti kod Isusa, našeg Spasitelja. On te ljubio više od bilo kojeg drugog stvorenja i obasjao te slavom i ljepotom. Pomozi mi, jer sam bijedan i daj da crpim iz tvoje posude koja se prelijeva milošću. Amen.

Molitva za Sinodu…

SEDMI DAN

Milinu tvoju pjevamo,* o Majko Božja nevina,
Ti pjesmu nam dobrostivo* naplati svojom milošću!
Mi, Adamovo koljeno,* u grijehu svi se rađamo,
Bez ove ljage očinske,* ti jedina si, Djevice.

Zlu glavu zmaja zavidnog* ti svojom nogom satireš
I jedina se slavom sjaš* neokaljano začeta.
O ljudskog roda ponose,* što brišeš krivnju Evinu,
Ti skrušene zaštiti nas* i digni nas kad padnemo.

Pomrsi zmiji namjere* i odbij njene navale,
Da s tvojom jakom pomoći* u vječnu radost uđemo.

Razmatranje – MAJKA KRISTOVA

Zahvaljujemo ti, Gospodine, za život što ga primismo: za krv koja kola u našim žilama i srce što kuca u našim grudima. Ti si nam dao zrak koji dišemo i hranu od koje živimo. Htio si, Gospodine, da imamo pamet kojom svijet istražujemo. Ljubav si nam u srce usadio da se otvorimo braći ljudima. U svome Sinu, Gospodinu našemu, pozvao si nas da ljubavlju obasipamo sve ljude i izgrađujemo novi svijet svijet koji ima novi život – što se dobiva kad se ‘svoj život’ daje za druge i ‘krv proljeva za druge’, jer to je život koji uništava zlo i svijetu dariva radost, sreću i spasenje. Zahvaljujemo ti, Gospodine, što si htio da taj život od Marije poteče i što si nas sve pozvao da surađujemo u izgradnji toga novog svijeta, novog života koji je započeo u njoj i tako se uzdignemo iznad pukog života tijela i postanemo djeca Duha tvoga Sina. I molbu ti danas upravljamo, za sve naše majke koje su nam život dale i ljubavi nas Kristovoj prve učile. Molimo te da i današnje žene rađaju nove živote, da se ne boje djece, već da pridonesu rastu novoga svijeta što je s Kristom započeo.

Putovima mira

Marijo, Kraljice mira, tvoja djeca žude za mirom, gladna su i žedna pravednosti, žele živjeti u skladu usprkos svim podjelama i nasilju koje vlada u svijetu. Tvoj je Sin molio Oca da bi svi bili jedno; danas i mi molimo ovu molitvu. Zagovaraj nas pred prijestoljem Božje milosti. Isprosi nam milost da živimo u savršenom jedinstvu s Isusom i našom braćom i sestrama. Neka sve ono što činimo i govorimo bude na veću čast i slavu Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.

Molitva za Sinodu…

OSMI DAN

Slavna Majko Spasitelja,* rajska dveri milostivna,
Koja vjerne vodiš k sreći,* iznad mora zvijezdo divna!
O, pomozi palom svijetu,* koji želi ozdravljenje,
Ti, što rodi Stvorca svoga,* prirodi na udivljenje.
Čuvši pozdrav Gabrijela,* donese nam život svima,
Djevom zače, Djevom osta:* smiluj nam se grješnicima!

Razmatranje – MARIJA – SLUŽBENICA ŽIVOTA

Veliki i svesilni Bože! Poviješću si ljudskom uvijek upravljao, podižući ljude koji su tvoj naum ljubavi ostvarivali i u Duhu tvome vjerno služili. Tebi zahvaljujemo i za sve one koji su gradili našu hrvatsku povijest. Zahvaljujemo i na njihovoj vjernosti tvome Sinu, njihovim naporima i radu na boljitku našega naroda, za sve njihove muke da narod održe na okupu i spriječe njegovu propast. Zahvaljujemo ti za rad seljaka, muke rudara, za napore intelektualaca i nesebičnost malih ljudi što nezapaženo grade ovu domovinu. A danas te molimo: da u ovom narodu bude ljudi vjere, koji neće zdvajati i plakati nad teškoćama koje nas pritišću. Da bude ljudi koji će se, poput Marije, staviti posvema u tvoju službu. Molimo te naročito za naše radnike u tuđini: da ne zaborave rodnu grudu i narod iz kojeg su nikli. Za naše majke koje se boje rađati: da poput hrabrih majki iz prošlosti našega naroda budu majke živih bića i službenice života – sada, u ovom trenutku kad osjećamo umiranje svoga roda. Novi je život nikao iz Marijina krila. Neka se novi život rađa i u našim obiteljima. Ti, svemogući Bože, Gospodaru života i Voditelju naroda, ostani nam i sada vjeran i daj nam nove majke koje će s tobom spasiti naš narod.

Marija – žena molitve!

Majko Božja i Majko naša, uči nas sabranosti i nutarnjem životu, daj nam spremnost slušati dobra nadahnuća i Riječ Božju. Nauči nas koliko nam je potrebna meditacija, osobni nutarnji život i molitva koju samo Bog vidi u tajnosti. Marijo, Kraljice svijeta, ti si Majka lijepe ljubavi, Majka Isusova, izvor svake milosti, miris svake kreposti, ogledalo svake čistoće. Ti si u plaču radost, pobjeda u borbi, nada u smrti. Kad izgovaramo tvoje ime, koje li slasti u našim ustima, ljupke harmonije u našim ušima, zanosa u našem srcu! Ti si sreća patnika, kruna mučenika, ljepota djevica. Poslije ovoga progona, molimo te, vodi nas svome Sinu Isusu. Amen.

Molitva za Sinodu…

DEVETI DAN

Zdravo, rajska Kraljice,* Gospo zemnih strana,
Zdravo, zvijezdo Danice* Djevo odabrana!
Zdravo, puna milosti,* puna svjetla divna,
Rođendan tvoj slavimo,* Gospo milostivna!

Oduvijek te odabra* Bog za Majku Sinu,
Po kom stvori ovaj svijet* i neba visinu.
Višnji na te Zaručnik* izli milje svako,
Tužni prijestup Adamov* nije te se tako.
Rođendan tvoj slaveći* Majko Crkve divna,
Trojstvu svetom pjevamo* u sve vijeke vijeka. Amen.

Razmatranje – OTVORENOST BUDUĆNOSTI

Blagoslovljen da si, Bože, naš Oče! Ti u Kristu okupljaš svoj narod i daješ mu predstojnike koji naviještaju Riječ i postaju vez jedinstva. Molbu ti za njih upravljamo: za naše biskupe i svećenike, za naše bogoslove i vjeroučitelje. Daj da uvijek ostanu vjerni tvojoj Riječi i službenici tvoga nauma, da Duha ne gase i ne boje se budućnosti kojoj nas vodiš. Daj da, poput Marije, budu osjetljivi na potrebe ljudi koje predvode i kojima su sakrament tvoga spasenja. Neka nikoga ne odbace ni prezru, već posebnu brigu i ljubav iskazuju onima koji lutaju i koji te traže. Gospodine, uvijek si podizao ljude koji su kao proroci vodili svoj narod naprijed. Neka i danas bude takvih. Marija je vjerom bila otvorena budućnosti i tebi se potpuno predala. Gospodine, Oče naš, daj da predvodnici vjere budu stalno otvoreni tvome duhu i bliski ljudima koji te traže. Tvoja Riječ i tvoj Duh neka obnovi i osvježi svijet i bude znak tvoje ljubavi.

Da ljubim Mariju kao što je ti ljubiš

Marijo, velika Marijo, Majko Božja i Majko naša, moje srce te želi ljubiti, moje usne ti žele pjevati, moja duša te želi moliti. Blaženo povjerenje, sigurno utočište! Majko Božja i Majko naša! Majko onoga u koga polažemo našu nadu i Majko naša. Isuse, Sine Božji, molim te zbog beskrajne ljubavi koju imaš prema svojoj Majci, daj da ljubim Mariju kao što si je ti ljubio i kako ti želiš da bude ljubljena. Marijo, dobra Majko, molim te, po nježnoj ljubavi kojom ljubiš svoga Sina, daj da ljubim tvoga Sina kako ga ti ljubiš i kako želiš da bude ljubljen. Neka se u ovoj ljubavi istroši moj život i neka cijelo moje biće pjeva u vječnosti: Blagoslovljen Gospodin! Amen.

Završne molitve

O, Kraljice neba i zemlje, podarila si mi blagoslov. U molitvi je moja ljubav narasla! Pomozi mi da otvorim novu stranicu svoga života, da svjedočim tvoga Sina, Isusa Krista. Ljubljena Majko, jačaj moju želju za sakramentom svete pričesti, tako da budem sve sličniji Kristu u svom zahvaljivanju riječima i djelima. Dopusti mi da svoju obvezu dublje spoznam, da kroz ljubav prema drugima svojim životom i vjerom svjedočim.

Pod tvoju obranu utječemo se, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči. 

Molitva za Sinodu

Bože, svemogući i dobri Oče!
Ti si nas u Kristu izabrao prije vjekova,
da bismo bili tvoj sveti narod.
Otvori nam srce nadi i milosti Sinode
kao tvojemu pozivu na obnavljanje zajedničkoga doma
naše svete Zagrebačke Crkve,
da u svijetu bude vidljivi znak tvoje ljubavi
koja prihvaća, oprašta i spašava.

Gospodine Isuse, Dobri pastiru!
Ti vodiš Crkvu na životne pašnjake.
Daj da zajednički dijelimo radosni napor Sinode,
kao put novoga navještaja Radosne vijesti.
Daj da u vjerničkim zajednicama poraste glad
za tvojom riječju i da je svjedoče životom,
preobražavajući svijet na sliku tvoga Kraljevstva.

Duše Sveti, dare Ljubavi!
Poslan si od Oca i Sina, da bi nas vodio prema zreloj vjeri.
U srcima svih vjernika, pobudi iskrenu želju za solidarnošću,
kako bi Sinoda bila djelatan odgovor na očekivanja ljudi.
Podari nam snagu svjedočenja;
budi zalog našega jedinstva,
izvor utjehe i nade te sigurnost prepoznavanja istine!

Blažena Djevice Marijo, Majko Crkve!
U zajedništvu sa svetima koji su nosili Evanđelje
u hrvatskoj Domovini,
prati naše korake,
da bismo zajedno živjeli događaj Sinode
kao dar nove Pedesetnice
kako bi svaka kršćanska zajednica
postala kvascem čovječnijega društva.
Po Kristu Gospodinu našemu.
Amen.

*  Molitva Devetnice Blaženoj Djevici Mariji preuzeta je sa stranice http://www.molitvenici.com.

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije