Press "Enter" to skip to content

Započela sanacija oštećenja krovišta župne crkve

Na prijelazu sa petka na subotu 16. srpnja 2016.g. snažno nevrijeme popraćeno jakim vjetrom, oštetilo je krovište na župnoj crkvi, s koje je “odnijelo bakrenog krovišta”, po prvim uviđajima, barem trećinu lima. Potrebita je hitna sanacija.  Odmah u subotu se pristupilo privremenom pokrivanju krovišta najlonskom folijom kako bismo spriječili još veća oštećenja u čemu nam je zdušno pomogao DVD-e Zabok. Odmah smo kontaktirali limarke radinice na području naše Krapinsko-zagorske županije i prikupili tri ponude.

Na sastanku ekonomskog vijeća u nedjelju 17. srpnja kojem je prisustvovao uz članove vijeća i gradonačelnik gosp. Hanžek otvorene su tri pristigle ponude izvođača od kojih je izabrana najpovoljnija gosp. Dragutina Jurčeca iz Bedekovčine.

13775539_1048976848528883_6446385890823413861_n

13769559_1048977045195530_191949418398270412_n

Izvođenje radova povjereno je Limarsko-bravarskoj radionici Jurčec, Naselje Grbovec 21, Bedekovčina, koji je iste izvodio 2005.g. prema razrađenim i odobrenim tehničkim rješenjima.

Stručni poslovi kontrole kvalitete izvođenja radova sanacije, u smislu stručnog nadzora,  povjereni su Bening d.o.o.,Zabok.

13726790_1048981395195095_1887506820543117718_n

13776035_1049043705188864_2222528841881289058_n

13782112_1049043235188911_4917407184052071831_n

Radovi se izvode na postojećoj zgradi župne crkve, na način da se stari oštećeni lim ukloni i na odgovarajući način zbrine, a da se pokrivanje krova opet izvede ravnim pločama bakrenog lima sistemom pertlanja, zbog čega nije posebno rađena nikakva tehnička dokumentacija u obliku glavnog projekta. Kod izvođenja radova poštivat će se  pravila struke za limarske radove, te odredbe Zakona o gradnji (NN 153/13) i na temelju tog zakona doneseni Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, uz propisanu kontrolu radova od strane stručnih i za to ovlaštenih osoba.

Vjerujemo da ćemo zagovorom sv. Josipa te dobrotom vjernika kao i gradskih i županijskih institucija barem djelomično prikupiti potreba novčana sredstva za sanaciju krovišta.