Započelo Drugo zasjedanje Sinode

Večernjim pohvalama i uvodnom riječju zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića započelo je u petak, 24. veljače 2017. godine Drugo zasjedanje Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.
 
Druga od četiri teme, „Crkva zagrebačka u slavljenju Kristova otajstva“, okupila je u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta članove Sinode koji će tijekom dva dana raspravljati o nedjeljnoj euharistiji, sakramentima, blagoslovima i pučkim pobožnostima, kršćanskim sprovodima, liturgijskim službama te o liturgijskoj glazbi i arhitekturi.

KARDINALOV GOVOR

KARDINALOV GOVOR – AUDIO

FOTOGRAFIJE ZA PREUZIMANJE


 
U svom je obraćanju kardinal Bozanić zahvalio svima koji su neumorno i zauzeto radili, i nastavljaju s naporima, kako bi sinodsko djelo bilo što uspješnije.

Na Sinodi je, istaknuo je Kardinal, potrebno govoriti jasno, prije svega istinoljubivo, hrabro, odgovorno i s poštovanjem. To je Sinoda: zajedno na istom putu. Sinoda se događa u Božjem narodu, u krilu Crkve, ondje gdje se osjeća djelovanje Duha Svetoga. Duh Sveti djeluje po osobama koje dopuštaju da ih Bog vodi. U tome je otajstvo, veličina i ljepota Crkve koju na milosni način živimo u sinodskom događaju, okupljeni po Isusu Kristu u Duhu Svetomu – rekao je Kardinal.

Podsjetio je na doprinos mons. dr. Tomislava Ivančića Sinodi, citirajući dio pisma što mu ga je poslao neposredno prije Prvog zasjedanja. Molitvom, žrtvom i ljubavlju pratit ću, barem izdaleka, rad Sinode. Vama sam beskrajno zahvalan na povjerenju koje ste mi neprestano pružali u pripremama za Sinodu. Vjerujem da će Sinoda unaprijediti, ne samo spoznaju i pastoralno djelovanje u Nadbiskupiji, nego i životno iskustvo koje vodi prema svetosti života – stoji u pismu mons. Ivančića.


 
Draga braćo i sestre u vjeri, kako živjeti Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije? – upitao je Kardinal, te nastavio: „Želio bih da ona bude događaj nade, onako kako nas je na početku trećeg tisućljeća poticao sveti Ivan Pavao II., i kako nas u posljednjim audijencijama srijedom usmjeruje papa Franjo. Budućnost trebamo gledati s nadom.“
 
Naglasio je kako je vrijeme koje se otvara pred Crkvom zagrebačkom, poput širokog oceana na kojem se, unatoč svim neizvjesnostima, krizama i izazovima, uvijek iznova treba upuštati u pustolovinu, računajući s Kristovom pomoći.
 
Sin Božji, koji se iz ljubavi prema čovjeku utjelovio, i danas po Duhu Svetom vrši djelo spasenja. Potrebne su nam oči vjere da bismo vidjeli to djelo, i veliko srce koje ljubi da bismo i sami postali njegovim pomoćnicima. Molimo da u tom djelu, po primjeru blaženog Alojzija Stepinca ostanemo, uvijek poduprti nadom „koja ne postiđuje“ (Rim 5,5) – zaključio je kardinal Bozanić.
 
Članove Sinode je pozdravio i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. Želimir Puljić, koji je podsjetio da „sinoda“ označava „skupni hod“ u kojem svi članovi Božjega naroda, svećenici i vjernici laici pod vodstvom biskupa skupa mole i  razmišljaju, hode i raspravljaju.

Takvom obliku života, kazao je mons. Puljić, najbliži je onaj koji nalazimo u obitelji gdje sustolnici jedni s drugima razgovaraju i jedni druge obogaćuju, te vode brigu jedni o drugima. Osvrćući se na dva dokumenta koja je iznjedrio Drugi vatikanski koncil, dogmatsku konstituciju „O Crkvi“ (Lumen Gentium) te pastoralnu konstituciju „O Crkvi u suvremenenom svijetu“ (Gaudium et Spes), istaknuo je kako se Crkva ponazočuje u svijetu na četiri načina i oblika: navještajem spasenja i otkupljenja po smrti, križu i uskrsnuću Krista Gospodina (kerigma); ljubavlju i bratskim služenjem (diakonia); stvaranjem pretpostavki za život u bratstvu i zajedništvu svojim naukom, askezom i svetim sakramentima, posebice euharistijom (koinonia); te liturgijskim obredima u kojima Kristu „kličemo slavu i hvalu“.

Neka je blagoslovljen hod članova ovoga časnoga zbora, Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, koji već mjesecima skupa „hode i ne more se” (Iz 40, 31) – zaključio je mons. Puljić.


 
Prigodnu riječ uputio je i mons. Ivan Golub, prof. emeritus, prezbiter Crkve zagrebačke koji je sudjelovao na zasjedanjima Drugog vatikanskog sabora prije 55 godina, a tajnik Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije dr. Denis Barić osvrnuo se na period između dvaju zasjedanja Sinode.

Istaknuo je kako je Tajništvo Sinode za vrijeme Prvog zasjedanja zaprimilo 133 intervenata, a u narednim danima još njih 46, dakle ukupno 179 intervenata članova Sinode.
 
Tematsko područje predstavio je voditelj Povjerenstva za Drugo tematsko područje Sinode prof. dr. Ante Crnčević. Uz njega, Povjerenstvo čine vlč. mr. Milan Dančuo, vlč. Damir Ocvirk, Božana s. Tea Barnjak i gđa Jelena Vuković.


 
Nakon prvog dijela sjednice, uslijedila je rasprava, odnosno interventi članova Sinode. Program drugog dana zasjedanja, u subotu 25. veljače, započinje jutarnjim pohvalama u 9.30 sati.
 
 

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije