13. nedjelja kroz godinu (C)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki: Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo. Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.« Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.« I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.« Riječ Gospodnja.

 

KOMENTAR: NEPOVREDIVI I NEPORECIVI 

Isusovi učenici htjeli su se osvetiti onima koji su povrijedili Isusov i njihov ponos. Vjernik se, međutim nikad ne odriče  svoga ponosa, ali je slobodan od potreba za osvetom. Riječ je o tome što onoga tko je doista ponosan nikoja uvreda ne može poniziti. Onoga koji nema vlastite kuće ali mu u srcu ima mjesta za sve ljude nitko ne može iz doma istjerati; niti itko može oplijeniti onoga koji ništa ne smatra svojim a sve obogaćuje. Doista su slobodni samo oni koji su sposobni donositi neopozivu odluku, koji ne odustaju kad jednom stave ruku na plug.