Četvrta nedjelja kroz godinu (B)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.Riječ Gospodnja.

Kratka misao:

Isus se ne poziva na Mojsija, poput ostalih židovskih učitelja, već poput samoga Mojsija naučava s autoritetom. O njemu dakle govori prvo čitanje, no ostaje pitanje, je li on najavljeni prorok ili lažni prorok na kojeg je Mojsije upozoravao. To je Isusova dilema. Koji god odgovor bio, ne smijemo ostati ravnodušni. Ili je Isus ono što tvrdi da je ili je lažni prorok. Ako je on Bog, moramo ga slijediti, ako nije, onda treba zaustaviti njegove obmane. No nikako ne smijemo ostati ravnodušni kao da nas se to ne tiče. Iz čina egzorcizma vidimo kako je Isus došao objaviti rat silama zla. Ako aktivno ne stanemo na njegovu stranu i uključimo se u borbu protiv zla i ropstva grijeha, već ostanemo pasivni i nezainteresirani, tada stajemo na stranu sotone i njegovih palih anđela. Ne postoji miran život bez predavanja svoga života Kristu. Možemo graditi samo lažni mir i lažnu sigurnost do trenutka kada će se sve raspasti. Zato smo pozvani već sada slušati i živjeti od Božje riječi i euharistije, boriti se protiv zla, nasljedovati Krista, kako bismo se na sudnjem danu našli se na strani Božje pobjedničke vojske.

Cjelovitu propovijed pročitajte na ovoj poveznici:

https://sagud.xyz/propovijedi/2021/01/isusova-dilema/