Druga korizmena nedjelja

Iz evanđelja po Marku: U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«. (Mk 9, 2-10)

Kratka misao: Isus apostolima daje neobično naređenje „da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane“ (Mk 9,9). Na ovakve zapovijedi šutnje nailazimo kroz cijelo Markovo evanđelje (usp. Mk 1,44; 3,11; 8,30). Ovu pojavu nazivamo „mesijanska tajna“. Isus od početka svoga javnog djelovanja jasno pokazuje da je Bog i obećani Mesija, no ljudi koji su ga slušali imali su krivu sliku o Mesiji, vlastito tumačenje o tome tko je Krist i na koji će način on uspostaviti Božje kraljevstvo. Da je Isus odmah došao i obznanio: „Ja sam Mesija“, bio bi stavljen u okvir ljudskih očekivanja, a znamo da tuđa očekivanja nitko ne može ispuniti, pa ni sâm Bog. Stoga Isus, poučavajući i čineći znamenja, postepeno otkriva dijelove svoga identiteta. Jedna od njegovih važnijih poruka, koju Židovi nisu bili spremni prihvatiti, jest ona da Mesija mora trpjeti i umrijeti (usp. Mk 9,31; 9,31; 10,33). Zbog toga tek na svome suđenju prvi put javno i nedvojbeno očituje svoj božanski identitet (usp. Mk 14,62). Dok se sve to nije dogodilo, učenici nisu smjeli razglašavati o božanskoj sili koja je na djelu, jer se bez Kristove muke i uskrsnuća ne može ispravno shvatiti ni njegovo poslanje. Cijelu propovijed pročitajte na www.sagud.xyz