DUHOVNA OBNOVA ZA VODITELJE I VOLONTERE ŽUPNIH CARITASA NADAHNUTA POTICAJIMA SV. PAVLA NA DAREŽLJIVOST

Caritas Zagrebačke nadbiskupije održao je duhovnu obnovu za volontere župnih caritasa, koju je vodio fra Franjo Vuk (OFM), odgojitelj franjevačkih bogoslova Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Na susretu duhovne obnove sudjelovao je voditelj župnog Caritasa sv. Jelene Križarice u Zaboku gosp. Marko Bilić.

Preuzeto sa stranica Caritasa Zagrebačke Nadbiskupije

Duhovna obnova održana je 13. studenoga od 9:00 do 15:00 sati, a domaćini su bili Župa bl. Alojzija Stepinca Bestovje-Novaki-Rakitje na čelu sa župnikom preč. Božidarom Cindorijem i župni Caritas s voditeljem gospodinom Ivanom Banekom, koji je gostima ukratko opisao negov rad.Na fotografiji gore: Župnik preč. Božidar Cindori i gospodin Ivan Banek, voditelj župnoga Caritasa.

Preč. Cindori na početku susreta srdačno je pozdravio sudionike obnove te ih upoznao sa životom župe, čiji je sastavni dio i rad župnoga Caritasa. Među njegovim brojnim darovateljima su župljani, a istaknuo je i redovite donacije konzervirane hrane od vojnika iz obližnje vojarne. Od većih župnih projekata izdvojio je gradnju jedinstvene ustanove na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije – Hospicij i dom za starije i nemoćne »Bl. Alojzije Stepinac« te je njegovu gradnju preporučio volonterima u molitve.Program je započeo zazivom Duha Svetoga i predavanjem, a zatim su se sudionici povukli u osamu na molitvu i razmatranje. Kroz to vrijeme imali su i mogućnost za sv. ispovijed, kako bi se što bolje pripremili za euharistijsko slavlje, koje su prekrasnim pjevanjem uzveličali Stepinčevi mališani i zbor Gloria. Poslije sv. mise bio je zajednički objed pa druženje, a duhovni program završio je klanjanjem u župnoj crkvi i blagoslovom s Presvetim.

Na fotografiji gore: Fra Franjo Vuk


Duhovnik je polazište razmatranja stavio u izjavu sv. Pavla u Drugoj poslanici Korinćanima: »Ne zapovijedam, nego gorljivošću drugih prokušavam istinitost vaše ljubavi.« (2 Kor 8, 8)

Nakon što je svakog sudionika stavio pred pitanje o istinitosti i autentičnosti ljubavi koja ga potiče na volonterski rad u župnom caritasu, fra Franjo je poticaj sv. Pavla na darežljivost, iz Druge poslanice Korinćanima, obradio kroz tri teme:

1. najprije je protumačio božansku narav milosti, koja izvire iz Boga okrenutog prema ljudima;
2. zatim je dobra djela opisao kao čudesnu preobrazbu Božje milosti, koja se u Kristovom vjerniku umnaža i dijeli drugima kroz konkretnu bratsku pomoć;
3. put milosti na kraju svojevrsnu puninu i smisao nalazi u molitvi zahvale i slavljenja Boga, koju spontano izriče primatelj dobročinstva.

Duhovnik je u više navrata novozavjetno osvješćivanje kršćanskog poziva na djela ljubavi protkao primjerima iz franjevačke duhovnosti. Tako opisujući poznatom služenju sv. Franje Asiškog gubavcima: »Franjo odlazi gubavcima prije svoje potpune promjene života, dakle dok je još bio u grijehu, a od njih se vraća duhovno preporođen. Zato je važno ići među potrebite i služiti im, bez obzira na to na kojoj smo ljestvici duhovnoga života, jer kroz te susrete, druženje i služenje stječemo dragocjeno izgrađujuće iskustvo nutarnje preobrazbe, što je u stvari iskustvo djelovanja Božje milostu u nama i po nama.«

Caritas Zagrebačke nadbiskupije zahvaljuje župniku preč. Božidaru Cindoriju i Župi bl. Alojzija Stepinca u Bestovju-Novakima-Rakitju za podršku svjedočanstvu djelotvorne ljubavi.

Događaj je organiziran u skladu s epidemiološkim mjerama, za ograničeni broj sudionika.

Vijesti

Zadnje vijesti

Izdvojeno