Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu (B)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: Gluhi čuju a nijemi govore

Čudo ozdravljenja gluhoga mucavca smješteno je u područje Dekapola, odnosno u sasvim poganski kraj; stoga gluhi mucavac koji je doveden pred Isusa postaje simbol čovjeka nevjernika koji kreće putem vjere. Isus najprije odvodi čovjeka daleko od mnoštva: ne želi publicitet onoga što će učiniti, ali isto tako ne želi da njegovu riječ zaguše žamor i okolna buka. Božja riječ koju nam Krist prenosi treba tišinu da bi bila prihvaćena kao riječ koja liječi, pomiruje i ponovno uspostavlja. Istaknute su zatim dvije Isusove geste.

On dotiče jezik i uši gluhoga mucavca. No čudo je dar odozgor, kojeg Isus moli od Oca; zato podiže oči k nebu i zapovijeda: „Otvori se.“ u ishodištu našeg kršćanskog života, u krštenju, stoje upravo ta gesta i ta Isusova riječ: „Effata! – Otvori se!“ I čudo se dogodilo; izliječeni smo od gluhoće egoizma i nijemosti koja izvire iz zatvorenosti u sebe i iz grijeha, te bivamo uključeni u veliku obitelj Crkve; možemo slušati Boga koji nam govori i naviještati njegovu riječ.(Papa Franjo)

Izliječenje gluhog mucavca poruka je svima nama da jedino bog istinski liječi a to znači mijenja čovjeka i njegovu grešnost. Da jedino on otvara i ruši sve brane koje nas zarobljavaju i sputavaju do slobode djece Božje. Zato treba koji put otići s Isusom na stranu i zamoliti ga da dotakne naš jezik i naše uši, ali još više naše srce da ozdravimo.