Marko Toplak: Svećenički poziv osjećao sam još od svoga djetinjstva kada sam počeo ministrirati. To nije bio posve jasan poziv, ali osjetio sam da je to Božji glas.